666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Baltona rozważa pozyskanie inwestora strategicznego

Baltona może zyskać potencjalnego inwestora. Firma rozpoczęła przegląd strategicznych opcji.


Autor: dlahandlu.pl
Data: 23-05-2019, 17:15
fot. baltona

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" podał, że 23 maja otrzymał od Flemingo Dutyfree Shop Private Limited oraz Flemingo International Limited pismo informujące o zainicjowaniu przez Flemingo i Ashdod Holding Limited tj. dominującego akcjonariusza spółki procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w spółkę. W ramach tego procesu rozważane są m.in. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla Baltony potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego. 

Baltona podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu wewnętrznych analiz, inicjujących proces przeglądu opcji strategicznych, dotyczących wykorzystania operacyjnego poszczególnych grup aktywów Grupy Kapitałowej oraz dalszego rozwoju jej działalności. Intencją zarządu jest zidentyfikowanie w ramach przedmiotowego procesu, scenariuszy rozwoju działalności operacyjnej oraz określenie wariantów optymalnej struktury finansowania Grupy Kapitałowej w oparciu o posiadane źródła finansowania w różnych perspektywach czasowych. 

© Portal Spożywczy 2020-01-20 22:10:23