666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PAIH wspiera firmy chcące wejść do Algierii, Egiptu i RPA. Szanse ma m.in. branża rolno-spożywcza

Do grona 120 grantobiorców programu Polskie Mosty Technologiczne mogą dołączyć MŚP rozważające wejście na rynki Algierii, Egiptu i RPA. Eksperci PAIH podkreślają, że największe szanse na zawojowanie tamtejszych rynków mają branża biotechnologiczna, budowlana, IT, kosmetyczna medyczna i rolno-spożywcza. Nabór wniosków trwa do 14 czerwca.


Autor: portalspozywczy.pl/PAIH
Data: 03-06-2019, 11:20
fot. Shutterstock

Filip Mudyna, kierownik biura handlowego w Algierze wskazuje, że bolączką Algierii jest brak podstawowego know-how technologicznego i biznesowego w większości sektorów gospodarki. W związku z tym, jego zdaniem, Polska może wystąpić na tamtejszym rynku w roli innowatora w wielu branżach.

– Firmy znad Wisły mogą zaoferować m.in. rozwiązania technologiczne dla przetwórstwa spożywczego oraz nowoczesne systemy zarządzania produkcją. Pole do popisu jest bardzo duże. Dla przykładu, w całej Algierii nie ma w tym momencie ani jednej linii technologicznej do produkcji koncentratu jabłkowego, pomimo że w samym tylko regionie Medea, znanym w Algierii z tradycji sadowniczych, składowanych jest obecnie 50 tys. ton jabłek nadających się wyłącznie do przetwórstwa. Z kolei w branży IT jest duże zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Mamy również perspektywy na dostawy m.in. urządzeń i odczynników dla laboratoriów analiz medycznych, czy też wyposażenia dla szpitali – mówi przedstawiciel PAIH.

Dodaje, że dzięki Umowie Stowarzyszeniowej UE-Algieria, towary produkowane w UE, w tym w Polsce, podlegają niższym stawkom cła, a różnica potrafi wynosić kilkadziesiąt punktów procentowych.

Dina Shall, szefowa biura PAIH w Kairze podkreśla, że Egipt to druga gospodarka Afryki i nasz największy partner handlowy na tym kontynencie. Dodaje, że choć jest to nadal rynek wschodzący, nasza nadwyżka handlowa sięgnęła w ubiegłym roku 170 mln euro, a Polski eksport stanowił 2/3 całej wymiany.

– Produkty made in Poland są coraz bardziej rozpoznawalne w Egipcie. Dzięki temu, że Egipt jest członkiem COMESA (tj. Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej), polskie firmy mają ułatwiony dostęp do sąsiednich rynków. Warto też podkreślić, że innowacyjne technologie są bardzo mile widziane Dolinie Nilu. Najbardziej perspektywiczne sektory dla polskich dostawców produktów i usług to spożywczy, medyczny oraz energetyczny – wyjaśnia Dina Shall. 

Duże możliwości dla polskich firm oferuje również rynek południowoafrykański. Jak zaznacza kierownik ZBH Johannesburg Agnieszka Mila Cook dotyczy to głównie branż sprzętu medycznego, kosmetycznej i spożywczej, a także potencjalnie maszyn, części samochodowych, biotechnologicznej i budownictwa.

– Z uwagi na to, że polska marka jest stosunkowo nieznana na rynku RPA, rodzime firmy będą musiały ją tam zbudować i pokazać wysoką jakość produktów, po korzystnych cenach. Mogą liczyć przy tym na wsparcie naszego biura – zapewnia szefowa ZBH w RPA. Agnieszka Mila Cook tłumaczy, że gospodarka RPA jest uważana za afrykańską ‘powerhouse’ ze znaczącą bazą konsumentów.

– Oferuje dobrze rozwinięty system finansowy, bankowy, prawny i sądowy, a także jeden z najlepszych środowisk zarządzania biznesem w Afryce w odniesieniu do logistyki, procesów i outsourcingu – mówi szefowa biura PAIH w Johannesburgu. 

W czerwcu ruszy nabór wniosków na wsparcie ekspansji do Indonezji, Korei Południowej i Singapuru.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) od 2018 roku. Stawką w PMT jest grant o maksymalnej wartości 200 tys. zł w formule pomocy de minimis na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej. Wsparcie mogą otrzymać MŚP, których oferta jest innowacyjna na danym rynku. PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego.

Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedza seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem są warsztaty nt. specyfiki rynku docelowego, tworzenia strategii ekspansji, którą grantobiorcy przetestują i wdrożą na rynku zagranicznym w asyście Zagranicznych Biur Handlowych i pracowników PAIH. Okres realizacji projektów przez firmy nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy, a grant może osiągnąć 100 proc. wydatków kwalifikowanych.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość wparcia dla firm wyniesie ponad 176,5 mln zł. 

© Portal Spożywczy 2020-01-25 23:33:05