Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania: Wzrost cen surowca to główna przyczyna naszej trudnej sytuacji

Znaczący (do nawet 40 proc.) wzrost cen surowca na rynku mięsnym w pierwszym kwartale 2019 roku to główna przyczyna trudnej sytuacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Spółka jest też w istotnym stopniu zależna od polityki cenowej największych sieci handlowych, będących odbiorcami jej wyrobów - czytamy w komunikacie firmy.


Autor: AT/portalspozywczy.pl
Data: 04-06-2019, 18:38
Henryk Kania, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZM Henryk Kania S.A., fot. mat. pras.

4 czerwca ZM Henryk Kania Zakłady poinformowały o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz rozważanej możliwości jej całkowitego wstrzymania. (czytaj więcej) Także 4 czerwca spółka poinformowała także o podjętej w połowie maja decyzji o sporządzeniu wniosku restrukturyzacyjnego. (czytaj więcej)

W wyniku m.in. ograniczonego dostępu do kapitału obrotowego spółka złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika.

Jak informuje producent, celem jest przede wszystkim usunięcie zagrożenia utraty płynności finansowej spółki, umożliwienie jej sprawnej restrukturyzacji i w efekcie wznowienie pełnych dostaw do odbiorców.

- Wystąpienie z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego podyktowane zostało koniecznością prowadzenia działań restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji finansowej spółki. Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca zmniejszeniu uległa produkcja, co z kolei przyczyniło się do spowolnienia obrotu należności i obniżenia zapasów gotówki. Ponadto zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych spowodowało opóźnienia w realizacji przychodów spółki - czytamy w oświadczeniu ZM Kania.

Spółka argumentuje, że w poprzednich latach musiała stawić czoło narastającej presji cenowej ze strony sieci handlowych.

- To nierówna walka, która szczególnie mocno odbija się na kondycji finansowej polskich rodzinnych firm, takich jak nasza – gdzie z niewielkiego rodzinnego przedsiębiorstwa, udało nam się stworzyć firmę generującą miliardowe obroty i produkującą wyroby trafiające do milionów Polaków. Nasz dynamiczny rozwój nie byłby możliwy gdyby nie ogromne inwestycje oparte na obligacjach oraz kosztownym finansowaniu bankowym. Niesprzyjające otoczenie rynkowe w połączeniu ze wspomnianymi czynnikami doprowadziło do obecnej sytuacji. Naszym nadrzędnym celem jest jak najszybsze wznowienie pełnych dostaw do naszych odbiorców. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami handlowymi, na bieżąco informujemy ich o możliwościach realizacji produkcji i ustalamy indywidualne tryby działania - czytamy w komunikacie.

Zarząd ZM Kania ma nadzieję, że wybrany przez spółkę rodzaj restrukturyzacji, tj. przyspieszone postępowanie układowe, pozwoli na wypracowanie układu z wierzycielami, którego wykonanie umożliwi najlepszy poziom realizacji zobowiązań.

– W obliczu powstałej niestabilności operacyjnej podjęliśmy bezzwłoczne działania zaradcze, mające na celu odzyskanie przez spółkę płynności finansowej i stabilności produkcyjnej. Dążymy przede wszystkim do zwiększenia dostępu do finansowania kapitału obrotowego w drodze finansowania zewnętrznego oraz pozyskania partnera finansującego zakupy i sprzedaż naszych wyrobów. Produkcja w naszych nowoczesnych zakładach pozostaje rentowna i może być kontynuowana przy udostępnieniu kapitału obrotowego na oczekiwanym poziomie - czytamy w piśmie.

W przeszłości spółka była już narażona na zmiany w poziomie dostępnego kapitału obrotowego wywołane gwałtownymi zmianami cen surowca na rynku mięsnym. Sytuacja spółki jest w dużym stopniu zależna od polityki cenowej dostawców surowca i cen oferowanych przez odbiorców wyrobów spółki, tj. największych sieci handlowych. Z uwagi na skalę działalności spółki nie istnieją możliwości szybkiej dywersyfikacji źródeł dostaw ani zmiany w strukturze i warunkach sprzedaży.

© Portal Spożywczy 2019-12-12 03:47:42