666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wawel powołał nowego członka zarządu i członka rady nadzorczej

Zarząd Wawel podał do wiadomości, że Rada Nadzorcza powołała na członka zarządu Wojciecha Winkela, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru członka rady nadzorczej w osobie Maxa Schaeuble.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 28-06-2019, 07:33

Wojciech Winkel jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, którą ukończył w 1984 r. (Technologia Żywności). W roku 2000 ukończył w Krakowie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością w Przemyśle.

W firmie Wawel S.A. pracuje od 1984 r. i zajmował kolejno następujące stanowiska: w latach 1984 - 1986 mistrz produkcji, w latach 1987 - 1999 kierownik wydziału produkcji, w roku 1999 został dyrektorem produkcji, a w roku 2016 dyrektorem ds. technicznych.

Max Schaeuble - zgodnie ze złożonym oświadczeniem - ukończył szkołę, aby zostać specjalistą mechatroniki w BOSCH w 2011 roku. Następnie podjął studia, które ukończył w 2016 r. uzyskując tytuł magistra zarządzania technicznego w IHK w Würzburgu. Obecnie Pan Max Schaeuble jest dyrektorem zarządzającym w Waescherei Woersinger w Crailsheim.

© Portal Spożywczy 2020-02-26 04:47:54