666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Symbio: Nowy zarząd liczy na zakończenie 2019 roku z zyskiem

Symbio w 2018 roku osiągnęło przychody netto ze sprzedaży w wysokości 18,4 mln zł wobec 19,3 mln zł w 2017 r. Spółka zanotowała w 2018 r. 4,1 mln zł straty netto wobec 3,4 mln zł straty rok wcześniej. Nowy zarząd wyraża nadzieję, że spółka zakończy 2019 rok "zyskiem, a nie stratą, jak w kilku ostatnich latach obrotowych."


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 11-07-2019, 18:36
Fot. mat. pras.

Nowy zarząd Symbio objął zarządzanie spółką 25 lutego 2019 r.

- Po objęciu zarządu spłacony został kredyt bankowy, uregulowane zostały zaległości w należnościach publicznoprawnych oraz podjęto rozmowy z największymi wierzycielami. W tym celu spółka uzyskała pożyczkę z Grupy Look Group. Zobowiązania z tego tytułu zostały w całości spłacone - poinformował prezes Sebastian Frydrych.

Nowy prezes wskazał ponadto, że zarząd podjął szereg czynności w celu redukcji kosztów, co istotnie wpłynęło na obniżenie kosztów działalności spółki.

- Podjęto także decyzję o nieprzeprowadzaniu skupu surowców w roku 2019 w ramach kontraktacji w związku z prognozowanym zyskiem nieadekwatnym do koniecznych do zainwestowania środków oraz ryzykiem wynikającym przede wszystkim z tanich surowców sprowadzanych z Ukrainy i Serbii - dodał prezes.

W najbliższym czasie Symbio planuje koncentrować swoje działania na sprzedaży detalicznej, choć w ograniczonym zakresie oraz podjąć działania na rynku handlu surowcami wyłącznie na zasadzie pośrednictwa, eliminując wszelkie koszty związane z obsługą skupu surowców, ich przechowywania i obsługi umów kontraktacji. Zarząd liczy, że pozwoli to spółce na osiągnięcie przychodu w 2019 roku w wysokości połowy zeszłorocznego przychodu z prognozowanym jednak zyskiem, a nie stratą, jak w kilku ostatnich latach obrotowych. 

- Zasadniczym celem obecnego zarządu jest spłata zobowiązań narastających w ostatnich latach, które spowodowały, że rynkowy odbiór spółki był negatywny - czytamy w raporcie.

Symbio nadal oczekuje na spłatę należności handlowych od sieci Piotr i Paweł w wysokości ponad 300 tys. zł

 

© Portal Spożywczy 2020-02-20 05:24:38