666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mleczna środa: Mlekpol inwestuje w nowe linie i modernizację (wywiad)

O inwestycjach Mlekpolu, a szczególnie o budowie Zakładu Wyrobów Sproszkowanych w Mrągowie rozmawiamy z Panem mgr inż. Jerzym Michałkiem, dyrektorem zakładu Wyrobów Sproszkowanych w budowie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 16-07-2019, 14:28
Jerzy Michałek, Mlekpol

Panie Dyrektorze jakie inwestycje są obecnie prowadzone przez Mlekpol?

Jerzy Michałek: Generalnie inwestycje prowadzone przez Mlekpol w ostatnim czasie są związane z przygotowaniami uruchomienia nowej proszkowni w Mrągowie. Kluczowe obecnie są budowa linii zasilania elektrycznego, instalacji sprężarkowni powietrza, centralnego magazynu chemicznego środków myjących, linii zasilania gazu ziemnego oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego. Celem tej ostatniej inwestycji było doprowadzenie gazu ziemnego dla potrzeb nowej proszkowni i kotłowni. Kolejną jest modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków ZPM Mrągowo i przygotowanie jej na zwiększoną podaż ścieków, ponieważ nowa proszkownia będzie odprowadzała ścieki do istniejącej oczyszczalni.

W jakim przedziale czasowym były prowadzone te inwestycje?

Powyższe działania miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym samym czasie kończyły się dwie ostatnie inwestycje czyli zasilanie gazowe i modernizacja zakładowej oczyszczalni OZPM Mrągowo. Jeżeli chodzi o linię zasilania elektrycznego została uruchomiona już jesienią zeszłego roku.

Czy wszystkie inwestycje zostały zakończone, a instalacje uruchomione?

Tak, to są inwestycje, które zostały oddane i obecnie są użytkowane w częściowym lub pełnym zakresie. Fazę testową mamy zamkniętą i w każdej chwili można je uruchomić. W trakcie realizacji, na dość początkowym etapie, jest budowa nowej kotłowni gazowej wraz z instalacją kogeneracji na terenie istniejącego zakładu. Kogeneracja to produkcja energii elektrycznej - w naszym układzie w wyniku spalania gazu ziemnego. Jest to rozwiązanie uniezależniające nas od dostaw energii elektrycznej. Obecnie coraz częściej stosuje się podejście do wytwarzania energii polegające na rozpraszaniu miejsc jej wytwarzania. Jest to możliwe, ponieważ technologia na to pozwala. Z kolej budowa i uruchomienie kotłowni gazowej, pozwoli na przejście na inne, „czystsze” i bardziej ekologiczne źródło energii cieplnej zamiast do tej pory używanego węgla. Dodatkowo wybudowany zostanie system wykorzystania ciepłej wody, która powstaje przy okazji produkcji energii elektrycznej w układzie Kogeneracji – podniesie to sprawność energetyczna całego układu.

Następna inwestycja to rozbudowa i modernizacja instalacji maszynowni chłodniczej w istniejącym zakładzie OZPM Mrągowo. Związana jest z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości chłodu na pokrycie potrzeb związanych ze zwiększaniem produkcji na istniejącym zakładzie OZPM Mrągowo oraz potrzeb nowej proszkowni

Czy wprowadzane przez Mlekpol rozwiązania technologiczne mają charakter proekologiczny?

Wszystkie wspomniane wcześniej inwestycje ograniczają wpływ naszych zakładów na środowisko, wszystkie plany rozwojowe zawsze uwzględniają najkorzystniejsze dla otoczenia rozwiązania. Jeżeli chodzi o inwestycje proekologiczne realizowane w ostatnim czasie to zaliczamy do nich rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, rozpoczęcie budowy kotłowni gazowej w Mrągowie, i wspomnianego wcześniej układu kogeneracji. Obecnie również w OZPM w Grajewie trwa modernizacja oczyszczalni ścieków, która jest już na końcowym etapie, planowana jest też budowa biogazowni.

O biogazowni rozmawiano wcześniej w kontekście zapowiadanych przez Ministra Rolnictwa możliwych dopłatach, czy ta obietnica jest powodem planowania budowy?

Biogazownia była zaplanowana wcześniej i wiąże się głównie z zagospodarowaniem tzw. osadu pochodzącego z oczyszczalni. W chwili obecnej jest możliwe jego zagospodarowanie rolnicze, ale ta możliwość podlega ciągłym ograniczeniom, w związku z tym konieczne jest znalezienia innego rozwiązania. Dodatkowo pozwoli to również na uzyskanie cennego paliwa.

Następną taką inwestycją jest budowa i planowane uruchomienie instalacji do odzysku wody z surowca kierowanego do przerobu w nowej proszkowni. W zakresie instalacji nowej proszkowni, który wchodzi w końcowy etap realizacji, przewidziany jest również układ do odzyskiwania wody odparowanej. Przy W trakcie produkcji proszku odparowujemy dużą ilość wody, którą odprowadzamy z produktu i później skraplamy. Po odpowiednim uzdatnieniu będzie ona wykorzystywana m.in. w procesach mycia prowadzonych na nowej, a jej część będzie także kierowana na potrzeby istniejącego zakładu OZPM Mrągowo.

Czyli docelowo zostanie stworzony samowystarczalny układ zamknięty zakładu w Mrągowie połączonego z proszkownią?

Taki jest nasz plan. Jeżeli chodzi o wodę odzyskaną, może być użyta tylko w niektórych procesach, ale jej ilość odzyskiwana w proszkowni zaspokoi zarówno potrzeby nowego jak i istniejącego zakładu. Pozwoli nam to w dużym stopniu ograniczyć wydobycie i pobór wody ze źródeł podziemnych. W planach jest również uruchomienie instalacji fotowoltaiczej w obrębie nowej proszkowni. Mamy przygotowaną bazę w budynku po to, by taką instalację zainstalować.

Panie Dyrektorze, budynek proszkowni stoi i wygląda z zewnątrz jakby był gotowy do rozpoczęcia pracy. Jaki jest stan prac w nowej proszkowni na dziś? Jakie prace są niezbędne do oficjalnego uruchomienia produkcji?

Na dziś sama część budowlana inwestycji jest zakończona. Trwają drobne prace wykończeniowe wewnątrz i prace na terenach zewnętrznych. Również prace związane z montażem wyposażenia technologicznego są praktycznie na ukończeniu. Wszystkie urządzenia są już zamontowane na miejscu i połączone liniami technologicznymi. Dla części instalacji trwają jeszcze prace związane z okablowaniem, połączeniami elektrycznymi i przygotowaniem systemu sterowania. Jesteśmy tak naprawdę o krok od rozpoczęcia etapu uruchomienia instalacji na testy produkcyjne. Wewnątrz budynku znajdują się trzy niezależne linie proszkownicze. W związku z tym mamy możliwość prowadzenia niezależnych prac rozruchowych na każdej z linii.

To znaczy, że cała instalacja ruszy wkrótce?

Każda linia przygotowana jest do produkcji kilku grup produktowych. Etap uruchomienia każdej z nich będzie polegał na tym, że będziemy uruchamiać i testować produkcję kolejno każdej z tych grup. Cały proces potrwa kilka miesięcy i tak jak wspomniałem wcześniej prowadzony będzie na każdej z linii niezależnie.

Czy to oznacza, że już rozpoczęła się rekrutacja zespołu pracowników mających obsługiwać linie produkcyjne? Proces rekrutacyjny już się rozpoczął?

Pracowników na potrzeby nowej proszkowni zatrudniamy już od kilku miesięcy. Rozpoczęliśmy od rekrutacji wewnętrznej i poszerzyliśmy ten zespół w procesie rekrutacji zewnętrznej o osoby, które właśnie teraz szkolą się w istniejącym Zakładzie OZPM w Mrągowie. Po kilkumiesięcznym etapie przyuczenia do pracy w zakładzie mleczarskim będą przesuwane w miarę zapotrzebowania w kierunku pracy w nowej proszkowni, w miarę uruchamiania instalacji. gdy instalacje będą w trakcie rozruchu.

Ostatnie najważniejsze pytanie. Jaki jest przewidywalny termin zakończenie prac budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku i rozpoczęcie procesu rozruchu?

Realnie oceniając stan zaawansowania prac możemy mówić o kilku najbliższych tygodniach, jestem przekonany, że w lipcu rozpoczniemy testy.

Dziękujemy za rozmowę

© Portal Spożywczy 2020-02-23 12:01:58