666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sfinks Polska zawarł aneks do umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.

Zarząd Sfinks Polska poinformował w komunikacie, że 31 lipca 2019 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Aneks do Umowy o linię faktoringu odwrotnego.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 01-08-2019, 14:34

Na skutek zawarcia Aneksu wydłużył się okres obowiązywania Umowy Faktoringu, tj. do dnia 31.01.2020 r. oraz termin spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z w/w Umowy - do dnia 31.05.2020 r.
 

© Portal Spożywczy 2020-02-25 22:19:08