666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wawel ze znacznym spadkiem zysków po II kwartale 2019

Zysk netto Wawelu w drugim kwartale 2019 roku spadł do 1,58 mln zł z 4,29 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.


Autor: PAP
Data: 21-08-2019, 17:48
Dariusz Orłowski, prezes firmy Wawel fot. Wawel

Ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się, że zysk netto spółki będzie się mieścił w przedziale od 2,4 mln zł do 3,1 mln zł.
 
W I połowie 2019 roku zysk netto Wawelu wyniósł 18,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 30,5 mln zł.
 
Przychody w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 97,7 mln zł, czyli wzrosły 4 proc. rdr. Rynek oczekiwał tymczasem przychodów na poziomie 93-93,6 mln zł.
 
W I połowie 2019 roku przychody wyniosły 240 mln zł, czyli spadły 4 proc. rdr.
 
Zysk operacyjny wyniósł w II kwartale 2019 roku 720 tys. zł, czyli był 85 proc. niższy niż rok wcześniej. Rynek spodziewał się EBIT w przedziale od 1,7 mln zł do 2,3 mln zł.
 
Wawel podał, że w związku z niestabilną sytuacją polityczną i ekonomiczną na Ukrainie istnieje ryzyko w działalności spółki Lasoszczi, w której ma 48,5 proc. udziałów.
 
"W związku z powyższym zarząd nie wyklucza w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonania odpisu wartości posiadanych udziałów oraz udzielonych pożyczek spółce Lasoszczi" - napisano w raporcie. 

© Portal Spożywczy 2020-02-21 10:50:16