666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania chcą wydzierżawić majątek spółce celowej

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania złożył do nadzorcy sądowego wniosek o zwołanie rady wierzycieli, która ma zdecydować w sprawie wydzierżawienia majątku produkcyjnego spółce celowej HK Trade - podały ZM Henryk Kania w komunikacie.


Autor: PAP
Data: 26-08-2019, 09:08
Henryk Kania, fot. PTWP

W uzasadnieniu wniosku do nadzorcy sądowego zarząd wskazał, że udało się spółce uzgodnić warunki dzierżawy przedsiębiorstwa oraz współpracy spółki celowej z dostawcami towarów oraz odbiorcami produktów.
 
Przedmiotem dzierżawy ma być przedsiębiorstwo spółki stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów mięsnych.
 
Miesięczny czynsz netto z tytułu dzierżawy wynosić ma 1,1 mln zł przez pierwsze trzy miesiące, a następnie równowartość 90 proc. zysku EBITDA wypracowanego przez dzierżawcę w poprzednim miesiącu, ale nie mniej niż 1,35 mln zł.
 
W czasie obowiązywania umowy dzierżawy, HKT Trade miałoby przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy po cenie nie niższe od wyceny sporządzonej przez spółkę Lion Broker, czyli ok. 248 mln zł.
 
Przed wejściem w życie umowy dzierżawy, planowane jest zawarcie pomiędzy HK Trade a ZM Henryk Kania umowy współpracy w zakresie przerobu surowca. W ramach przedmiotowej umowy, HKT ma dokonywać zakupu i dostaw surowca do przerobu do ZMHK, a ZMHK odbierać i przerabiać surowiec.
 
"Celem zawarcia tej umowy jest wspólne podejmowanie działań zmierzających do zagwarantowania ciągłości dostaw surowca do ZM HK niezbędnych do przerobu przez ZM HK surowca mięsnego będącego własnością HKT, a ponadto utrzymanie oraz zwiększanie wolumenu i wartości sprzedaży wyrobów mięsnych do sieci handlowych współpracujących dotychczas z ZM HK" - podała spółka.
 
Wynagrodzenie ZM Henryk Kania z tytułu świadczenia usług objętych umową współpracy w zakresie przerobu surowca wynosić będzie 2,5 mln zł za dwa tygodnie.
 
W ocenie zarządu ZM Henryk Kania, koncepcja dzierżawy pozwoli "opanować kryzysową sytuację i zrealizować na wstępie pośrednie cele restrukturyzacji", tj. uzyskać finansowanie obrotowe umożliwiające odbudowanie produkcji i wolumenu dostaw do głównych odbiorców, zachować substancję majątkową oraz zapobiec degradacji technicznej i deprecjacji maszyn i urządzeń, utrzymać czynne przedsiębiorstwo i miejsca pracy oraz pozyskać przychody na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania i odbudować zaufanie rynku i uzyskać wsparcie wszystkich grup interesów.
 
Dodano, że plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe opierające się na koncepcji dzierżawy zostaną przygotowane i złożone w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód do 30 sierpnia.
 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 7 czerwca otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania. Według stanu na 23 maja zadłużenie finansowe spółki wynosiło łącznie 636,67 mln zł. 

© Portal Spożywczy 2020-02-22 10:03:38