666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Cedrob przenosi na grupę Gobarto prawa do umowy zawartej z ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Silesia, spółka zależna Gobarto, zawarły ze spółką Cedrob umowę przenoszącą na ZM Silesia prawa wynikające z umowy o wykonywanie usług na powierzonych surowcach zawartej przez Cedrob ze spółką Zakłady Mięsne Henryk Kania. ZM Silesia będą m.in. mogły produkować pod markami Cedrob oraz „Henryk Kania”.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 20-09-2019, 18:59
fot. za ZM Henryk Kania

- Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), Zarząd Gobarto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanej Spółką lub Emitentem, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od podmiotu zależnego od Emitenta o firmie Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwanego ZM Silesia, zawiadomienia o zawarciu przez ZM Silesia umowy z Cedrob Spółką Akcyjną z siedzibą w Ujazdówku, zwanej Cedrobem, przenoszącej na ZM Silesia prawa wynikające z umowy o wykonywanie usług na powierzonych surowcach zawartej 6 września 2019 roku przez Cedrob ze spółką Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie – podała spółka Gobarto w raporcie giełdowym.

- Umowa zakłada w szczególności zlecenie wykonywania na rzecz ZM Silesia, w oparciu o powierzony surowiec, usług polegających na produkcji, konfekcjonowaniu, pakowaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji produktów mięsnych, zarówno pod markami należącymi do grupy kapitałowej Cedrob jak również pod marką m.in. "Henryk Kania" w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy. Powyższe działania są zgodne z przyjętą przez Emitenta strategią działania na lata 2019 - 2024, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2019 z 30 stycznia 2019 roku.

Na początku września Cedrob S.A. zawarł umowę produkcji na powierzonych surowcach z Zarządcą Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji. Mięsny potentat z Ciechanowa informował, że planuje wznowienie produkcji w zakładach przetwórczych restrukturyzowanej spółki w Goczałkowicach, Pszczynie i Mokrsku już na początku października.

Czytaj też: "ZM Henryk Kania otrzymają w ramach umowy przerobowej z Cedrobem 4 mln zł netto miesięcznie"

Czytaj też: "Cedrob w październiku chce wznowić produkcję w ZM Henryk Kania"

 

© Portal Spożywczy 2020-02-26 15:01:40