666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Credit Agricole: Koniunktura w polskim przetwórstwie najsłabsza od 2009 r.

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w październiku do 45,6 pkt. wobec 47,8 pkt. we wrześniu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy (48,3 pkt.) i konsensusu rynkowego (48,1 pkt.) - wynika z danych zawartych w publikacji AgroMapa Credit Agricole.


Autor: Credit Agricole
Data: 04-11-2019, 10:46
fot. unsplash.com

Tym samym już dwunasty miesiąc z rzędu wskaźnik pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Spadek indeksu PMI wynikał z niższych wkładów wszystkich jego składowych (dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji, nowych zamówień ogółem, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych). W rezultacie wskaźnik PMI osiągnął najniższą wartość od czerwca 2009 r.

Struktura październikowego PMI przedstawiła bardziej pesymistyczny obraz polskiego przetwórstwa niż w kilku ostatnich miesiącach. Na szczególną uwagę zasługuje coraz szybszy spadek nowych zamówień ogółem, w tym nowych zamówień eksportowych. Jest to zaskakujące w kontekście odnotowanej w październiku stabilizacji koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro, w tym w Niemczech. Zgodnie z raportem Markit, ankietowane firmy wskazywały na osłabienie popytu w Europie oraz pojawienie się konkurencji z Chin jako powód pogorszenia nastrojów. Koniunktura w polskim przetwórstwie wygląda szczególnie niekorzystnie na tle innych krajów regionu (Czech i Węgier), gdzie odnotowano nieznaczny wzrost wskaźników PMI w październiku. W warunkach zmniejszającego się napływu nowych zamówień, firmy realizowały zaległe zamówienia, jednak było to niewystarczające do zatrzymania spadku produkcji. Składowa dla bieżącej produkcji obniżyła się w październiku do 44,0 pkt. z 47,1 pkt. we wrześniu.

W październiku już czwarty miesiąc z rzędu odnotowano spadek zapasów pozycji kupionych. Ograniczona skłonność przedsiębiorstw do zwiększania poziomu zapasów materiałów może sygnalizować ich obawy dotyczące perspektyw popytu w najbliższych miesiącach.

Takie obawy potwierdza również Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji, który ukształtował się w październiku na najniższym poziomie w historii szeregu (od października 2012 r.). Jednocześnie mamy do czynienia z narastaniem poziomu zapasów wyrobów gotowych (tj. niesprzedanych produktów), co jest kolejnym sygnałem osłabienia popytu.

© Portal Spożywczy 2020-01-26 00:36:22