Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Makro Polska z nagrodą im. Jacka Kuronia „Darczyńca Ogólnopolski – przekazywanie żywności”

Sieć hurtowni MAKRO Polska została wyróżniona nagrodą im. Jacka Kuronia w kategorii „Darczyńca Ogólnopolski – przekazywanie żywności”. Firma została doceniona za wsparcie Banków Żywności i działania na rzecz zmniejszania problemu niedożywienia i marnowania żywności w Polsce. Statuetkę podczas uroczystej gali, która miała miejsce 26 listopada, odebrał Dominik Branny, prezes MAKRO.


Autor: portalspozywczy/pr
Data: 29-11-2019, 08:48
fot. materiały prasowe

MAKRO Polska od 2016 roku współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności – organizacją non profit, która przeciwdziała marnowaniu i utylizacji żywności. W ciągu dwóch ostatnich lat sieć  hurtowni przekazała 6 tys. ton produktów, dzięki czemu udało się ufundować blisko 12 mln posiłków  dla osób potrzebujących. Żywność przekazywana jest przez każdą z 29 hal sieci, a następnie przez Banki Żywności dystrybuowana do organizacji i instytucji społecznych, pomagających osobom żyjącym w niedostatku, m.in.: jadłodajni, świetlic środowiskowych, domów dziecka, ośrodków wychowawczych i wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, noclegowni i domów dla bezdomnych czy hospicjów.

Firmy i instytucje pomagające Bankom Żywności w ich codziennej działalności i wypełnianiu misji zostały wyróżnione podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 listopada br. pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Nagroda im. Jacka Kuronia w kategorii „Darczyńca Ogólnopolski – przekazywanie żywności” otrzymała sieci hurtowni MAKRO Polska.

Współpraca z Bankami Żywności prowadzona jest przez MAKRO w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, mającej na celu promowanie działań prospołecznych, stałe ograniczenie negatywnego wpływu na ekosystem oraz poszanowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Sieć hurtowni pod mecenatem Federacji Polskich Banków Żywności w 2017 r. prowadziła akcję „Nie marnuję, pakuję”. Projekt zaadresowany był do właścicieli lokali gastronomicznych i konsumentów oraz miał na celu zachęcać ich do pakowania  i zabierania nieskończonego posiłku z restauracji. Wszystkie placówki sieci zostały oznakowane naklejkami oraz edukacyjnymi plakatami. Klienci otrzymali także zniżki na zakupy artykułów do pakowania posiłków oraz broszury informacyjne z podpowiedziami, jak zaradzić problemowi marnowania żywności.

Rok temu sieć MAKRO wsparła Banki Żywności poprzez umożliwienie nagrania reportażu „Opowiem  Wam o pewnym paradoksie”, który pokazuje drogę żywności od darczyńcy (darowizna żywności z hali MAKRO w Poznaniu) do magazynu Wielkopolskiego Banku Żywności, a następnie do organizacji partnerskiej – do Domu Młodzieży w Poznaniu.

Banki Żywności ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym. 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji.

 

© Portal Spożywczy 2020-02-21 10:22:25