666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Inteligentne planowanie popytu w branży spożywczej

W branży, w której występuje ostra konkurencja, marże zysku są wyjątkowo niskie, sprzedaż dotyczy łatwo psujących się produktów, a działanie firm objęte jest regulacjami prawnymi, niezwykle istotne staje się stworzenie elastycznego łańcucha dostaw i zastosowanie inteligentnych metod planowania popytu. Czy łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie jest przygotowany na to, co przyniesie przyszłość?


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 02-12-2019, 13:40
fot. mat. pras.

Istotą planowania popytu jest skuteczniejsze wprowadzanie produktów do obrotu. Należy wybrać właściwy produkt i zrobić to w odpowiednim miejscu i czasie, w odpowiedniej ilości. Dzięki planowaniu popytu przedsiębiorstwa mogą w systematyczny sposób zrealizować ten cel biznesowy, zyskując przy tym okazję do dodatkowego zwiększenia sprzedaży z wykorzystaniem danych historycznych.

Rozwiązanie ERP zapewniające widoczność elementów łańcucha dostaw i zawierające funkcje inteligentnego planowania popytu oraz kontroli jakości wnosi wartość dodaną do działania każdej firmy. Wiele przedsiębiorstw już korzysta z opcji planowania popytu, jednak proces ten nie jest realizowany w optymalny sposób. Tradycyjne systemy ERP rozdzielają różne procesy zdefiniowane w ramach łańcucha dostaw, co oznacza, że nie zawsze da się uzyskać pełny obraz działań biznesowych. Istnieją jednak inne, innowacyjne rozwiązania ERP, które pozwalają uzyskać kompleksowy przegląd sytuacji i zarządzać całym łańcuchem.

Jak mówi Jaromir Paszek, Sales Manager w IFS Poland, istnieje sporo czynników kształtujących sposób planowania i prognozowania w branży rolno-spożywczej.

- Obejmuje ona producentów szerokiej kategorii produktów – od wyrobów o nawet kilkuletniej trwałości (sól, cukier, makarony, konserwy) po producentów soków jednodniowych i świeżych sałatek. Z tym aspektem wiążą się horyzonty planistyczne i prognozy. Rynek jest również w dużej mierze konserwatywny i zachowawczy, jeśli chodzi o zachowania klientów. Wszak jedzenie jest dla każdego z nas codzienną, powtarzalną i w dużej mierze nacechowaną nawykami czynnością. Sztuką staje się zatem zaprognozowanie sprzedaży oraz produkcji nowego, innowacyjnego wyrobu zmieniającego kulinarne upodobania konsumentów – podkreśla.

Zastosowanie proaktywnego podejścia do obsługi łańcucha dostaw sprawia, że można uniknąć wielu zaskakujących sytuacji, niedoborów towaru i niepotrzebnych wydatków. Rozwiązanie ERP, oferujące pełną obsługę funkcji inteligentnego planowania popytu, a także planowania produkcji i zaopatrzenia, umożliwia przedsiębiorstwom dokonanie przeglądu trendów rynkowych i danych historycznych. Na jego podstawie można przeprowadzić prognozowanie strategiczne i usprawnić procesy zamawiania, obsługi magazynowej i produkcji. Szczegółowa analiza i planowanie, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, to najlepszy sposób dotrzymania kroku konkurencji.

Przedsiębiorstwa z branży spożywczej muszą być zawsze gotowe na zmiany, zwłaszcza jeśli należy dokonać sezonowej korekty planów popytu. Sezonowość to jeden z najczęściej stosowanych wzorców statystycznych, pozwalających zwiększyć dokładność prognoz. Szczególnie przydatne w takich sytuacjach są elastyczne rozwiązania i narzędzia do planowania, a zwłaszcza do planowania popytu. Sezonowość może dotyczyć sprzedaży i magazynu – dzięki przewidywaniom opartym na danych historycznych przedsiębiorstwa mogą wykorzystać funkcje planowania popytu i zwiększyć trafność prognoz.

Zaawansowane funkcje planowania popytu pozwalają ograniczyć konieczność czasochłonnego definiowania profili sezonowych, a ponadto powiązać informacje sezonowe z dystrybucją sprzedaży i stworzyć graficzną prezentację prognozy miesięcznej. Aby optymalnie wykorzystać dostępne dane historyczne, należy skorzystać z niezawodnego, wszechstronnego i elastycznego narzędzia biznesowego, odznaczającego się łatwością użytkowania.

Jak dodaje Jaromir Paszek, zjawisko sezonowości nie jest jedynym, które wpływa bezpośrednio na portfolio produkowanych wyrobów.

- Kolejnym ważnym czynnikiem jest potrzeba bliskiej współpracy z zewnętrznymi organizacjami - sieciami handlowymi odpowiedzialnymi w dużym stopniu za dystrybucję, a które prowadzą przecież własne polityki sprzedaży. Już tylko tych kilka aspektów pokazuje, że bez systemowego wsparcia bardzo trudno dziś przy tylu zmiennych właściwie prowadzić politykę sprzedażową/produkcyjną. Stąd oczywiście zainteresowanie polskich firm narzędziami integrującymi obszar produkcji i dystrybucji oraz umiejącymi pokazać wyniki finansowe konkretnych działań, a do takich należą rozwiązania klasy ERP. Coraz większa jest też świadomość, że już nie tylko inwestycje w linie produkcyjne i automatyzację pozwalają utrzymać zdolność do konkurowania na niskomarżowym rynku, ale też „niewidzialna” w porównaniu z maszynami informatyzacja może dać wręcz przewagę konkurencyjną – wyjaśnia ekspert IFS Poland.

Aby ograniczyć wpływ czynników powodujących wzrost kosztów w przedsiębiorstwie, takich jak zbyt duże stany magazynowe, niewłaściwie dobrana oferta produktów i niejednolity poziom obsługi, należy zrozumieć trendy pojawiające się na rynku i opanować umiejętność ich trafnego przewidywania. Niezbędna jest możliwość rejestrowania danych historycznych, które można wykorzystać do tworzenia wiarygodnych prognoz. Funkcja planowania popytu powinna zapewnić użytkownikom elastyczność wymaganą do przekształcenia takich danych w dokładne prognozy wskazujące obszary, w których należy dokonać restrukturyzacji w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Wydaje się, że wiele przedsiębiorstw wciąż nie przywiązuje dostatecznej wagi do kwestii planowania i prognozowania popytu, kierując się jedynie przypuszczeniami opartymi na dotychczasowych doświadczeniach. We współczesnym środowisku biznesowym nie możemy opierać się wyłącznie na intuicji, jeśli chcemy zoptymalizować łańcuch dostaw. Dlatego planowanie popytu i wykorzystanie danych historycznych są niezwykle istotnymi elementami skutecznego prognozowania.

Funkcja planowania popytu powinna mieć możliwość użycia danych historycznych w trakcie tworzenia prognozy. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza na rynek nowy produkt i w związku z tym nie dysponuje odpowiednimi danymi historycznymi, funkcja planowania popytu powinna skorzystać z algorytmów wybierających i grupujących dane historyczne na temat podobnych produktów i udostępnić dane modelowe uwzględniające analogiczne wzorce. Dzięki takiemu rozwiązaniu można stworzyć wiarygodną prognozę dotyczącą nowego produktu nawet w przypadku braku wcześniejszych danych.

Możliwość wykorzystania danych modelowych powinna być jedną z wielu funkcji rozwiązania ERP. Moduł planowania popytu to narzędzie, które musi wykonywać wiele ważnych obliczeń, jednak w wartościowym systemie ERP ostatnie słowo przed podjęciem każdej ważnej decyzji biznesowej należy do użytkownika. Rozwiązania ERP są inteligentne, ale to użytkownicy najlepiej rozumieją działanie swojej firmy.

Tworzenie nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań jest fascynującym procesem, zwłaszcza jeśli wprowadzamy nowy artykuł na rynek. Nowe produkty mogą jednak okazać się kłopotliwe w przypadku wystąpienia kanibalizacji, czyli zmniejszenia udziału dotychczasowych produktów w rynku. Załóżmy na przykład, że nasza firma produkuje mleczną czekoladę i chce rozszerzyć ofertę o czekoladę gorzką. Niezależnie od tego, czy prowadzone są specjalne promocje, jeśli większość sprzedaży nowego produktu wiąże się ze zmniejszeniem udziału mlecznej czekolady w rynku, a jej sprzedaż była do tej pory na dość zadowalającym poziomie, mamy do czynienia z przypadkiem kanibalizacji.

Interaktywne, wyposażone w rozbudowany interfejs graficzny narzędzia do planowania udostępniają użytkownikom wszechstronne funkcje prognozowania w różnych ramach czasowych i z uwzględnieniem różnych zdarzeń. Inteligentne planowanie popytu pozwala wykryć potencjalne przypadki kanibalizacji i zapobiec ich wystąpieniu. Funkcja planowania popytu powinna umożliwiać łatwe wprowadzanie korekt związanych z konkretnymi warunkami i zdarzeniami, pozwalając użytkownikom skupić się na istotnych obszarach, takich jak kanibalizacja.

Jak wskazuje Jaromir Paszek, na prawie 500 klientów IFS z rynku produkcji procesowej ponad 30 proc. stanowią firmy z branży spożywczej.

- Wśród nich są znani producenci kawy, herbaty, napojów, wina i whisky, mięsa białego i czerwonego, przetwórcy ryb, producenci tłuszczów i mleczarnie, przetwórcy warzyw i owoców oraz fabryki słodyczy. Mamy też na liście referencyjnej producentów żywności organicznej oraz diet. Kluczem obecności w tak różnych firmach jest rozwiązanie elastyczne i łatwo konfigurowalne, zaprojektowane do łatwej integracji z innymi specjalizowanymi rozwiązaniami, takimi jak MES, APS, czy systemy SCADA – podsumowuje..

W większości firm w podejmowaniu decyzji dotyczących prognozowania bierze udział wiele osób. W najprostszym przypadku chodzi o osoby o różnych rolach handlowych przygotowujące prognozy sprzedaży. Jeśli w opracowaniu prognoz uczestniczy wielu użytkowników, współpraca między nimi ma ogromne znaczenie.

Po wygenerowaniu prognozy istotne może się okazać uzyskanie opinii współpracowników. Intuicyjny i elastyczny interfejs użytkownika rozwiązania ERP, wyposażonego w funkcję planowania popytu, pozwala użytkownikom tworzyć graficzne konfiguracje prezentujące innym osobom informacje w bardzo przejrzysty sposób. Mechanizmy współpracy w module planowania popytu umożliwiają różnym użytkownikom jednoczesną pracę na wybranych elementach prognozy i przekazywanie uwag dotyczących przewidywanej sprzedaży bez zakłócania innych części procesu.

W ramach współpracy użytkownicy mogą również zmieniać modele prognoz, aby sprawdzić, w jaki sposób różne zdarzenia i kampanie wpływają na rezultaty sprzedaży. Jeśli na przykład z prognozy wynika, że sprzedaż we wrześniu będzie niewielka, użytkownik może dodać kampanię lub zdarzenie, które zapobiegnie spadkowi sprzedaży. W ramach współpracy użytkownicy są w stanie również wyraźnie zidentyfikować obszary, w których należy dokonać restrukturyzacji w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. Mogą oni również zmieniać modele prognoz, aby sprawdzić, w jaki sposób różne zdarzenia i kampanie wpływają na rezultaty sprzedaży.

Planowanie popytu odgrywa kluczową rolę w branży spożywczej. To istotny czynnik umożliwiający realizację łańcucha dostaw opartego na zwiększaniu zysku przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym przedsiębiorstwo jest w stanie zaplanować popyt, przewidzieć zjawiska sezonowe, ustrzec się przed kanibalizacją produktów i wdrożyć mechanizmy współpracy umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw. Jeśli firma ma problemy z zarządzaniem łańcuchem dostaw, być może przyszedł czas na wprowadzenie zmian w jej funkcjonowaniu.

Wdrożenie rozwiązania ERP z pełną obsługą funkcji inteligentnego planowania popytu to sposób na uzyskanie przez przedsiębiorstwo wzrostu poziomu obsługi klientów, zwiększenie sprzedaży, ograniczenie kosztów przechowywania zapasów, poprawę przepływów pieniężnych, usprawnienie produkcji i osiągnięcie wyższego zwrotu z inwestycji.

 

© Portal Spożywczy 2020-02-27 12:44:47