666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Programy zwalczania salmonelii u kur trafiły do prac rządowych

Do prac rządowych trafiły trzy projekty krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella u kur: hodowlanych, brojlerów oraz niosek. Celem jego jest ograniczenie występowania salmonelli u drobiu, która wywołuje zakażenia u ludzi.


Autor: PAP
Data: 03-12-2019, 08:53
fot. unsplash.com

Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa ws. "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus" na lata 2020-2022; "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura {Gallus galluś)" na lata 2020 - 2022 oraz nowelizację rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2019 i 2020.

Programy te są efektem działań realizowanych w poprzednich latach.

Program zwalczania salmonelli u kur hodowlanych zakłada pobieranie próbek do badań laboratoryjnych przeprowadzanych z inicjatywy hodowcy lub z urzędu. W przypadku stwierdzenia zakażenia salmonellą następuje niezwłoczny ubój wszystkich sztuk drobiu ze stada zakażonego, unieszkodliwienie padłego i zabitego drobiu, zniszczenie lub odkażenie pasz, ściółki i innych przedmiotów.

Celem jest ograniczenie występowania tej bakterii u drobiu, a tym samym zapobieganiu zakażenia się nią przez ludzi. Drób i jego przetwory są najczęstszym źródłem zakażenia salmonellą. Unijny cel zakłada zmniejszenie zakażonych stad do 1 proc. lub mniej. W 2018 r. zbadano 2428 stad, z czego 1,41 proc. dorosłych stad było zakażone salmonella, w 2017 r. na 2307 - było to 0,85 proc.

Szacuje się, że ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą ok. 6,8 mln zł, w 2021 - ok. 6,5 mln zł, a w 2022 r. - ok. 6,2 mln zł. Program jest częściowo finansowany z unijnych środków, UE zwraca do 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

W podobny sposób ma być realizowany program dot. stad kur brojlerów. Polska od początku trwania programu, tj. od roku 2009 osiągnęła cel unijny tj. zakażenia stad poniżej 1 proc. Celem programu na lata 2020-2022 jest utrzymanie osiągniętego poziomu zakażeń serotypami Salmonella objętymi programem lub obniżenie go.

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej w 2018 r. skontrolowano 42219 stad wykryto salmonellę w 0,15 proc., w 2017 r. - 41 143 stad - skażonych było 0,13 proc. Produkcją brojlerów zajmuje się ponad 4,1 tys. gospodarstw.

Szacowane koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą 55,8 tys. zł; w 2021 r. wyniosą 54,5 tys. zł; w 2022 r. - 53,2 tys. zł; Polska może liczyć na unijne dofinansowanie w wysokości do 75 proc.

Główną korzyścią z realizacji w/w programów będzie znaczna redukcja poziomu zakażeń stad pałeczkami Salmonella, co zwiększy konkurencyjność polskiego drobiu i jaj wylęgowych na rynku wspólnotowym, jak również na rynkach państw trzecich.

Natomiast zmiana przepisów dot. rozporządzenia ministra rolnictwa dot. zwalczania salmonelli u kur niosek na lata 2019 i 2020 ma na celu ograniczenie liczby zakażeń u ludzi spowodowanych spożyciem skażonego mięsa z drobiu.

Po wprowadzeniu zmian mięso takie nie będzie mogło zostać wprowadzone do obrotu w formie świeżej, więc musi zostać poddane przemysłowej obróbce cieplnej lub innej obróbce mającej na celu wyeliminowanie pałeczek Salmonella. Jaja pozyskane ze stada kur niosek, w którym stwierdzono salmonellę są przekazywane do zakładu przetwórczego, w którym są poddawane obróbce cieplnej gwarantującej wyeliminowanie bakterii, więc nie stanowią zagrożenia dla konsumentów.

Uwagi do programów można zgłaszać do 9 grudnia.

© Portal Spożywczy 2020-01-28 01:06:01