666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W Sejmie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok

W środę w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, który zakłada równowagę dochodów i wydatków. Przewidziano blisko siedmiogodzinną debatę.


Autor: PAP
Data: 08-01-2020, 14:45
fot. materiały prasowe

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł.

Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc. Prognozowana inflacja ma kształtować się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc.

Jak zapewniało Centrum Informacyjne Rządu po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, w ramach wydatków zapewniono niezbędne środki zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Zapewniono, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

© Portal Spożywczy 2020-02-22 23:26:44