666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Największe udziały w rynku twarożków ma Hochland i Piątnica

Z raportu "Analiza zwyczajów i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych" wynika, że na pierwszym miejscu zarówno w udziałach rynkowych, jak i w spontanicznej serków twarożkowych i do smarowania znajomości znalazł się Hochland (39,6% wskazań). Na drugim miejscu uplasowała się Piątnica (21,6% wskazań). TOP 3 producentów dla spontanicznej znajomości wynosi ponad 72,1%.


Autor: RW, portalspożywczy.pl
Data: 22-12-2010, 10:31

Pomimo dość dużej koncentracji na rynku serków twarożkowych świadomość marki jest dość niska. Tylko 37,8% ankietowanych było w stanie wymienić marki, które kojarzą im się z serkami twarożkowymi i do smarowania. Na pierwszym miejscu w spontanicznej znajomości znalazł się Almette (22,7% wskazań). Na drugim miejscu uplasował się Bieluch (20,8% wskazań). Następne marki osiągnęły spontaniczna znajomość na poziomie poniżej 10%.

Serki twarożkowe i do smarowania przynajmniej raz zostały zakupione przez ponad 62,4% respondentów. Wygodna forma opakowania, działania promocyjne oraz preferencje konsumentów to kolejne czynniki warunkujące wzrost grupy osób sięgających po serki twarożkowe i do smarowania. Największy udział cechował konsumentów dokonujących zakupów serków raz tygodniu (60,2%), dwa - trzy razy w miesiącu (24,2%) oraz dwa - trzy razy w tygodniu (8,7%).

Regionalizacja w spożyciu serków twarożkowych i do smarowania przejawia się w fakcie wyższego spożycia w miastach (prawie 70%) niż na wsiach (30%). Po serki twarożkowe sięga prawie 67% kobiet, zaś udział mężczyzn stanowi 33%.

Analizując wpływ wieku na wielkość grup konsumentów spożywających serki twarożkowych, najwięcej konsumentów tych serków stwierdzono w segmencie osób w wieku do 30 lat (41,1%) oraz 31-40 lat (28%).

Zakupy serków twarożkowych dokonywane były w placówkach nowoczesnej dystrybucji: supermarketach i hipermarketach (49,9%) oraz sklepach dyskontowych (3,0%). Wysoki udział przypada na sklepy tradycyjne (40,6%). Konsument serków twarożkowych należy do grupy z wykształceniem średnim (43,9%) lub wyższym (26,5%) z dochodami w przedziale od 400 złotych do 2500 złotych.

W strukturze rynku według opakowania największy udział posiada serek w plastikowym kubku (60,2%). Jest to najbardziej preferowany rodzaj opakowania, a jednocześnie najbardziej tradycyjny.

Rozwój rynku serków twarożkowych związany jest z intensywnym procesem rozwoju nowych produktów i natężenia zmian asortymentowych: wzrasta udział smaków nowych, określanych jako innowacyjne, np. łososiowy, jak również kombinacji wielosmakowych, co powoduje zwiększanie grupy konsumentów, a zwłaszcza tych o bardziej wyrafinowanych preferencjach smakowych; następuje różnicowanie rynku przez wprowadzanie wersji light o obniżonej zawartości tłuszczu, co przyciąga osoby, które dotychczas nie kupowały tych produktów ze względu na zawartość tłuszczu; obserwowany jest intensywny proces ciągłego dostosowywania opakowań do zmieniających się wymogów rynku i działań konkurentów.

Modyfikacje i liftingi opakowań w tej kategorii produktowej należą do najczęstszych na rynku produktów mleczarskich - działania promocyjne i reklamowe wpływają nie tylko na większe zainteresowanie poszczególnymi markami, ale także pozytywnie oddziaływają na całą kategorię produktową.

Przy dość dużej koncentracji na rynku serków twarożkowych 84,2% ankietowanych było w stanie wymienić firmy, które kojarzą im się z produkcją serka twarożkowego i do smarowania.

Trzy najczęściej wymieniane czynniki powodujące zakup serka twarożkowego to: smak (61% wskazań), cena (9,3%), przyzwyczajenie (7,7%). Trzy najczęściej wymieniane czynniki powodujące nie kupowanie serka to: uczulenie lub brak tolerancji na białko (49,9%) oraz nie lubienie tych produktów (40,6%).

Raport Analiza zwyczajów i postępowania konsumentów na rynku mleka i przetworów mlecznych" powstał na podstawie badań konsumenckich w zakresie portfela zakupów produktów mleczarskich w wybranych rejonach Polski na próbie 1000 respondentów. Dane uzyskiwane są na podstawie wywiadów indywidualnych przez ankieterów. Wykorzystane w tym raporcie informacje dotyczą struktury zakupów w zakresie gatunków, smaków i producentów.

Projekt ten został sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa. Wykonawcą raportu jest Polskie Towarzystwo Technologów Żywności na zlecenie KZSM.

© Portal Spożywczy 2020-02-23 09:20:36