666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jutrzenka Holding informacja o nabyciu akcji własnych

Erste Securities Polska nabył na własny rachunek 10.676 akcji Jutrzenki.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ GPWInfostrefa
Data: 28-12-2010, 10:20

Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży spółce w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży.

Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Średnia cena zakupu wynosi 3,67 zł.

Nabyty pakiet stanowi 0,007% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 10.676 głosów, co stanowi 0,007% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu Jutrzenka Holding po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska nabytych w dniu 27 grudnia 2010 roku będzie właścicielem 1.640.710 akcji, co stanowi 1,14% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz daje prawo do wykonywania 1.640.710 głosów, co stanowi 1,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

 

© Portal Spożywczy 2020-02-21 22:52:45