666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rośnie skup mleka w Polsce

Rosnące, szczególnie w II półroczu 2010 r., ceny skupu mleka przełożyły się na wyhamowanie spadkowego trendu w dostawach surowca do mleczarni - podają analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 04-01-2011, 13:51

Przez trzy pierwsze kwartały br. skup kształtował się na poziomach niższych niż w analogicznym okresie 2009 r., natomiast począwszy od września br. był już wyższy niż rok wcześniej. W listopadzie br. mleczarnie zakupiły łącznie 652,2 mln l surowca, tj. o prawie 9 proc. mniej niż w październiku (spadek sezonowy wynikający z mniejszej produkcji mleka w miesiącach zimowych), ale o 0,6 proc. więcej w relacji rocznej. Ogółem w okresie styczeń-listopad skup wyniósł 8020,2 mln l, tj. o 2 proc. mniej (177,7 mln l) niż w tym samym czasie 2009 roku. W analizowanym okresie zawartość tłuszczu w mleku była średnio o 0,3 proc. wyższa niż przed rokiem (procentowa zawartość tłuszczu obniżyła się tylko w maju i czerwcu 2010 r.) zaś białka o 0,5 proc.

Znacznie większe zmiany nastąpiły w strukturze produkcji artykułów mleczarskich. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2010 r. w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób lub więcej wzrosło przetwórstwo mleka na sery świeże (o ponad 8 proc. w relacji rocznej) oraz jogurty (o prawie 13 proc. r/r). Produkcja mleka płynnego utrzymała się na poziomie z 2009 r., znacznie mniej wytworzono natomiast mleka w proszku (o prawie 18 proc.), ale także masła, śmietany i serów dojrzewających. Jest to zgodne z długookresowym trendem (przerwanym na krótko w 2009 r.) obserwowanym w krajach unijnych.

Dzięki wysokim cenom notowanym na rynku światowym w 2010 r. dynamicznie wzrastała wartość eksportu polskich przetworów mleczarskich. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w okresie styczeń-październik wartość wywozu zwiększyła się o 31 proc. do 954,0 mln EUR lub o 21 proc. do 3822,2 mln PLN. Słabszy przyrost wartości nominowanej w PLN to efekt mocniejszego niż przed rokiem złotego (o około 8 proc. względem euro). W tym samym czasie wolumen obniżył się o około 3 proc. za sprawą spadku eksportu mleka w proszku oraz mleka płynnego i śmietany. Sprzedaż zagraniczna pozostałych wyrobów w ujęciu ilościowym zwiększyła się od 3 proc. w przypadku serów do 47 proc. w odniesieniu do masła.

Biorąc pod uwagę wartości, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy br. najsilniejszy wzrost eksportu odnotowano w przypadku masła i innych tłuszczów otrzymywanych z mleka (o 105 proc. r/r do ok. 74,3 mln EUR). Sprzedaż zagraniczna serwatki zwiększyła się o 69 proc. r/r do ok. 85,9 mln EUR zaś mleka w proszku o 32 proc. do 192,3 mln EUR (wzrost cen mleka w proszku był znacznie silniejszy niż spadek wolumenu wywozu).

W dalszym ciągu podstawowym partnerem handlowym Polski są pozostałe kraje UE, niemniej w 2010 r. zwiększył się udział Rosji - z 2,5 do prawie 7 proc. (biorąc pod uwagę wartość eksportu). Eksportujemy na tamtejszy rynek głównie sery - wzrost o 156 proc. do 35,1 mln EUR - oraz od 2010 r. mleko w proszku - wzrost z 0,1 mln EUR w 2009 r. do 15,3 mln EUR w 2010 roku.

© Portal Spożywczy 2020-02-21 21:58:51