Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W styczniu nastroje wśród przedsiębiorców znacznie pogorszyły się

Według styczniowego badania koniunktury, nastroje wśród przedsiębiorców w porównaniu z grudniem uległy znacznemu pogorszeniu, a wskaźnik bieżący spadł do -10,0 pkt z 1,9 pkt miesiąc wcześniej - podaje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 07-02-2011, 14:25

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o oczekiwaniach na kolejne trzy miesiące, ukształtował się w styczniu na poziomie 15,9 pkt wobec -0,6 pkt w grudniu ubiegłego roku - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Ankietowani odpowiadają na pytania dotyczące swoich odczuć związanych z ogólną sytuacją gospodarczą w województwie oraz na pytanie dotyczące sytuacji swoich firm. Pytania dotyczą między innymi poziomu produkcji, sprzedaży, zatrudnienia. Dodatkowe pytania odnoszą się do oczekiwań ankietowanych, co do zmiany sytuacji w najbliższym okresie (1-3 miesiące).

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-22 18:01:01