Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Odbudowa produkcji jaj w Polsce wolniejsza niż w UE

- W 2013 r. spodziewany jest stopniowy wzrost produkcji jaj spożywczych, jednak jej poziom pozostanie jeszcze niższy niż w 2011 r. i wyniesie ok. 500 tys. t. Odbudowa produkcji jaj w Polsce postępować będzie wolniej niż w całej Unii Europejskiej, gdzie w 2013 r. ma już być ona nieco większa niż w 2011 r. - poinformowano w raporcie Rynek drobiu i jaj – stan i perspektywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Autor: farmer.pl
Data: 07-06-2013, 10:08

Ubiegły rok był szczególnie trudny dla osób zajmujących się branżą. To był okres szczególny na unijnym rynku jaj ze względu na zmianę wymogów dotyczących utrzymywania kur niosek w systemie klatkowym.

- Spowodowało to okresowe zmniejszenie produkcji jaj, a w konsekwencji silny wzrost ich cen. W Polsce produkcja jaj konsumpcyjnych zmniejszyła się już w 2011 r. W 2012 r. według wstępnych szacunków nastąpił jej ponowny spadek do ok. 470 tys. t. Był to poziom o 16 proc. niższy niż w 2010 r., tj. przed zawirowaniami na rynku wywołanymi wymianą klatek - czytamy w raporcie.

Zmniejszyły się znacząco obroty zagraniczne jajami konsumpcyjnymi.

- W 2012 r. przywóz obniżył się o 50 proc., a wywóz o 59 proc. Spadek podaży jaj na konsumpcję w kraju, który w 2011 r. wyniósł 12 proc., w roku następnym był już mniejszy, bo tylko 3-procentowy - ocenili analitycy.

Ceny na rynku jaj silnie wzrosły, szczególnie w pierwszych trzech miesiącach roku.

- Było to niewątpliwie związane z rekompensowaniem kosztów wymiany klatek, gdyż opłacalność samego chowu kur niosek i produkcji jaj znacząco się poprawiła. Świadczy o tym wyższy o 15 proc. wskaźnik rentowności produkcji - dodają naukowcy z IERiGŻ.

© Portal Spożywczy 2019-10-19 19:24:49