Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 212,8 mld zł

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 212,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 151 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 10-06-2013, 14:16

Od początku uruchomienia programów do 9 czerwca 2013 r. złożono 266,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 549 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 85.647 umów o dofinansowanie na kwotę 355,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246 mld zł, co stanowi 86,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 16:39:53