Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wzrost zatrudnienia w III kw. planuje 16 proc. firm, a spadek 9 proc.

Zwiększenie zatrudnienia w III kwartale 2013 r. planuje 16 proc. firm, zmniejszenie 9 proc., zaś 72 proc. jego stabilizację - wynika z raportu Barometr Manpower. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła 2 proc., co oznacza pierwszy dodatni wynik od czterech edycji badania.


Autor: PAP
Data: 11-06-2013, 08:09

"Pracodawcy w Polsce deklarują ostrożnie optymistyczne intencje, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w III kwartale 2013 r. Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 16 proc. przebadanych firm, 9 proc. przewiduje redukcję etatów, a 72 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga plus 7 proc." - napisano w kwartalnym raporcie.

Zastosowany w raporcie parametr "prognoza netto zatrudnienia" to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale.

"W ujęciu kwartalnym odnotowano wzrost prognozy uzyskanej w oparciu o deklaracje pracodawców o 7 pkt. proc., natomiast w porównaniu do III kwartału 2012 r. prognoza obniżyła się o 3 pkt. proc." - napisano.

"Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi plus 2 proc., osiągając pierwszy pozytywny wynik od czterech ostatnich edycji badania w Polsce. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza wzrasta o 2 pkt. proc., zaś w ujęciu rok do roku spada o 3 pkt. proc." - dodano.

Z raportu wynika, że w III kwartale 2013 r. w 5 z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest ujemna, co oznacza, że więcej firm będzie zmniejszać zatrudnienie niż tworzyć nowe etaty.

"Najniższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-15 proc.). Kolejne branże, które uzyskały ujemną prognozę netto zatrudnienia to Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (-5 proc.), Restauracje/Hotele (-4 proc.), Budownictwo oraz Produkcja przemysłowa (po -3 proc. dla obu)" - napisano.

"Z kolei najwyższą prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja (+10 proc.) oraz Instytucje sektora publicznego (+6 proc.). Nieznaczny optymizm widać również w sektorach Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +4 proc. i +3 proc. Na neutralnym poziomie pozostaje sektor Handel detaliczny i hurtowy (0 proc.)" - dodano.

W raporcie napisano również, że w porównaniu z II kwartałem 2013 r. poprawa prognozy zatrudnienia nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach.

Badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia na III kwartał 2013 roku dla Polski zrealizowane było na reprezentatywnej próbie 751 pracodawców, pomiędzy 18 a 30 kwietnia 2013 r.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 00:37:40