Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MG planuje zmianę systemu promocji gospodarczej Polski za granicą

Koncentracja gospodarczej ekspansji na obszarach poza UE, w regionach notujących wzrost gospodarczy, rozliczanie za efekty w postaci podpisanych kontraktów - to założenia systemu promocji gospodarczej Polski na świecie, który planuje wdrożyć resort gospodarki -


Autor: PAP
Data: 11-06-2013, 12:49

Prezentując we wtorek na konferencji prasowej nowe założenia działań promocyjnych, szef resortu gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński zauważył, że jeśli Polska chce uciec przed skutkami europejskiego kryzysu, to powinna to robić, znajdując dla polskich przedsiębiorców nowe rynki poza UE.

Resortowi gospodarki podlega 48 wydziałów promocji handlu i inwestycji (WPHI), działających przy polskich ambasadach na całym świecie. Zgodnie z planami MG działalność WPHI ma się koncentrować na najbardziej perspektywicznych regionach.

Piechociński zwrócił uwagę, że we wtorek, na dorocznym spotkaniu szefów wydziałów, po raz pierwszy udział wziął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "To potwierdzenie wagi promocji Polski, marki, polskich przedsiębiorstw" - podkreślił wicepremier. "Polityka otwiera drzwi dla polskiego eksportu jak nigdy dotąd" - ocenił.

Zaznaczył, że nowy system promocji zakłada koncentrację czy przegrupowanie sił i środków, co przypomina język wojskowy. Ale w globalnym świecie trwa gospodarcza rywalizacja, której kształt można porównywać do działań militarnych - ocenił. Piechociński przypomniał, że eksport miał w 2012 r. dla polskiej gospodarki kapitalne znaczenie i wzrósł o 3,8 proc.

Zauważył też, że w tym roku umacnia się tendencja reorientacji polskiego eksportu na obszary poza UE. Trzy czwarte tego eksportu przypada na UE, która tworzy tylko jedną czwartą globalnego PKB - tłumaczył wicepremier potrzebę szukania rynków poza Unią.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreślała, że Polska uruchomiła nowy WPHI w Krzemowej Dolinie w USA; obecnie priorytetem jest uruchomienie placówki w Dubaju, a w przyszłym roku najważniejsze będzie stworzenie pierwszego WPHI w Afryce. Wiceminister zauważyła, że nowe wydziały powinny zdywersyfikować kierunki naszego eksportu, a więc i podnieść jego bezpieczeństwo.

Jak mówiła, w planach jest koncentracja reprezentacji gospodarczej w wybranych krajach - wspólna lokalizacja reprezentacji różnych resortów, regionów, firm, izb branżowych itd. w specjalnych centrach; na początek powstaną cztery takie centra. "Kumulacja sił i środków, jak sądzimy, znacząco poprawi jakość usług i informacji" - oceniła Antoniszyn-Klik.

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz uważa, że polska gospodarka "w jakiś sposób wyczerpuje możliwości ekspansji i potrzebuje nowych pomysłów, żeby tempo przynajmniej utrzymać". "Publicznym interesem Polski jest ekspansja zagraniczna firm" - dodał. Dlatego - jak tłumaczył - WPHI będą miały większą swobodę działania, a będą rozliczane z osiągania celów, mierzonych np. liczbą zawartych przez polskie firmy kontraktów w danym miejscu.

Ilona Antoniszyn-Klik ma nadzieję, że część działań - podobnie jak obecnie - uda się finansować ze środków unijnych - Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 na tworzenie nowych systemów wsparcia dla przedsiębiorców i podnoszenie potencjału eksportowego. Jak podkreśliła, resort liczy, że wsparcie z UE będzie na poziomie takim, jak w perspektywie 2007-2013, czyli rzędu 300 mln zł.

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-24 04:23:52