Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Eurocash wypłaci dywidendę

Zarząd Eurocash poinformował, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, otrzymają dywidendę w wysokości 0,90 zł na jedną akcję spółki, płatną do dnia 2 lipca 2013 roku.


Autor: GPWInfostrefa, www.portalspozywczy.pl
Data: 13-06-2013, 08:11

W dniu 11 czerwca 2013 roku liczba akcji Eurocash wynosiła 138.294.936. Oznacza to, że łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 124.465.442,40 zł (sto dwadzieścia cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote).

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-24 03:35:13