Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Amerykańscy drobiarze sceptycznie o umowie z UE

Amerykański przemysł drobiarski opowiadał się zawsze zdecydowanie za liberalizacją handlu rolnego USA. Jednak w przypadku negocjacji z UE Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego, jest znacznie mniej entuzjastyczny - informuje FAMMU/FAPA na podst. World Poultry.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 14-06-2013, 13:20

Amerykanie obawiają się kontynuacji przez UE nadmiernej ochrony wewnętrznego rynku drobiarskiego, w szczególności w postaci technicznych barier w handlu, co osłabia konkurencyjność produktów z USA. Ich zdaniem, nowa umowa handlowa z UE będzie musiała zapewnić znaczący dostęp do rynku unijnego dla drobiu z USA.

Amerykańskie stowarzyszenia branżowe oczekują głównie eliminacji barier pozataryfowych UE w ramach przyszłego Partnerstwa. Bez zapewnienia takich preferencji, będą kwestionowały poparcie dla umowy, jej zawarcie nie będzie leżało bowiem w interesie krajowego przemysłu drobiarskiego. UE jest bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla drobiu z USA.

W ostatnich latach Unia importowała z krajów trzecich drób o wartości 1,6-1,9 mld USD rocznie, z czego 60 proc. pochodziło z Brazylii. Analitycy szacują, że UE może sprowadzać z USA drób o wartości 600 mln USD rocznie.

W dłuższej perspektywie czasu potencjał rynku unijnego jest znacznie wyższy, gdyż spożycie drobiu na jednego mieszkańca UE wynosi zaledwie 18 kg rocznie, podczas gdy w Brazylii i USA sięga 44 kg. Negocjacje pomiędzy UE a USA w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego mają oficjalnie rozpocząć się w pod koniec czerwca br.

© Portal Spożywczy 2019-11-15 03:27:16