Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 213,7 mld zł

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 213,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 151,6 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Autor: PAP
Data: 17-06-2013, 12:00

Od początku uruchomienia programów do 16 czerwca 2013 r. złożono 267,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 554,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 85.922 umowy o dofinansowanie na kwotę 356,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246,3 mld zł, co stanowi 86,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-23 06:40:51