Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W czerwcu nastąpiła lekka poprawa nastrojów społecznych

W czerwcu nastąpiła lekka poprawa nastrojów społecznych - wynika z badania CBOS.


Autor: PAP
Data: 20-06-2013, 12:09

"Ostatni miesiąc przyniósł nieznaczną poprawę nastrojów społecznych, wyrażającą się głównie w spadku pesymizmu w przewidywaniach dotyczących ogólnej sytuacji w Polsce, a także w jej wymiarze politycznym i gospodarczym. W stosunku do maja istotnie pogorszyły się oceny sytuacji w zakładach pracy respondentów oraz zmalało poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia" - napisano w raporcie.

"Minimalnie lepsze niż przed miesiącem, choć nadal zdecydowanie krytyczne, są opinie Polaków na temat ogólnej sytuacji w kraju. O tym, że zmierza ona w dobrym kierunku, wciąż przekonany jest co szósty badany (16 proc.). Ponad czterokrotnie większa grupa respondentów (68 proc., spadek o 3 punkty) jest przeciwnego zdania" - dodano."Lepsze niż w maju są przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej. W miarę stabilna pozostała wprawdzie liczba osób prognozujących, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawi (12 proc.), ale dość istotnie zmniejszył się odsetek tych, które obawiają się pogorszenia (o 6 punktów, do 27 proc.). Jednocześnie nieznacznie wzrosła liczba badanych oczekujących utrzymania status quo w tym wymiarze (z 48 proc. do 52 proc.)" - napisano.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca 2013 roku na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-23 07:36:50