Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARiMR otrzymała dodatkowe pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników

Są pieniądze na kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentownia. To oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą wznowić udzielanie rolnikom nowych preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych.


Autor: ARiMR
Data: 28-06-2013, 09:16

Całkowita ich wartość może wynieść nawet 2 mld zł. W ten sposób łączna wysokość kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania może osiągnąć w 2013 r. wartość nawet 3 mld zł, ponieważ 1 miliard zł został przekazany rolnikom już wcześniej.

Atrakcyjność tych kredytów wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze są one niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, a po drugie ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 15:51:54