Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zmiany w polityce biopaliwowej UE najwcześniej w 2014

Irlandzka prezydencja jest trudna w kwestii zmian polityki wobec biopaliw. Kraje członkowskie UE pozostają bowiem podzielone wobec październikowej propozycji Komisję Europejską, aby z 10 proc. do 5 proc. ograniczyć udział biopaliw pierwszej generacji w celach zużycia energii odnawialnej w transporcie (10 proc. do 2020 roku) - informuje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 30-06-2013, 11:21

Dnia 7 czerwca br. ministrowie transportu i energii UE omawiali kwestię zmian polityki biopaliwowej w tym użycia gleb na cele nie żywnościowe ILUC. Wielka Brytania, Francja i Niemcy wyraziły poparcie do ograniczenie użycia do 5 proc. biopaliw I generacji, ale Polska, Hiszpania, Słowacja i Węgry wyraziły sprzeciw ze względu na opłacalność dotychczasowych inwestycji w sektor biopaliw.

Dania mocno wsparła propozycję Komisji obstając nawet za włączeniem kwestii ILUC od 2014 roku czyli 3 lata przed planowanym przez Komisję 2017-18 rokiem oraz zaproponowała zaostrzenie ograniczenia użycia biopaliw I generacji nawet do 4 proc.

Zaprezentowany „Raport postępu w kwestii polityki wobec biopaliw" przewiduje, że ze względu na istotne podziały stanowisk kwestia proponowanych zmian z pewnością przeciągnie się na drugą połowę bieżącego roku na litewską prezydencję i prawdopodobnie na Grecką w pierwszej połowie 2014 roku.

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-22 13:51:12