Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Latem firmy handlowe walczą o zachowanie płynności finansowej

Okres urlopowy sprawia, że dla części firm handlowych zachowanie płynności finansowej staje się trudne. Z badania EGB Finanse sp. z o.o. wynika, że taka sytuacja dotyczy ponad 3/4 małych przedsiębiorstw w Polsce. Tymczasem firmy handlowe stanowią aż 30 proc. podmiotów gospodarczych w kraju, zatrudniając 1/4 wszystkich pracowników.


Autor: portalspozywczy.pl / pr
Data: 15-07-2013, 12:33
Wraz z wakacjami rozpoczął się okres urlopowy, który tradycyjnie może obniżać obroty generowane przez część firm handlowych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Gemius SA na zlecenie EGB Finanse sp. z o.o., 85 proc. małych polskich przedsiębiorstw zmaga się z kwestią utrzymania płynności finansowej, gdy na niższe wyniki nakładają się zaległości kontrahentów w płatnościach. Taka sytuacja może poważnie wpłynąć na zdolność do regulowania własnych krótkoterminowych zobowiązań, a co za tym idzie - wiarygodność wobec partnerów biznesowych.

Niezakłócona płynność finansowa jest wyjątkowo ważna dla przedsiębiorców działających w handlu. Z raportu EGB Finanse sp. z o.o. wynika, że ten sektor podejmuje działania windykacyjne wobec partnerów biznesowych szybciej niż podmioty innych branż. Aż 53 proc. firm handlowych upomina się o swoje należności już w ciągu pierwszych 14 dni po dacie wymagalności. Dla porównania - w ten sposób postępuje o 10 proc. mniej podmiotów usługowych.

- Prawidłowość ta może mieć związek z mniejszymi marżami generowanymi przez przedsiębiorstwa handlowe i związaną z tym niższą rentownością. Kluczowe znaczenie ma wówczas pozyskiwanie funduszy niezbędnych do realizacji kolejnych zleceń - mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse Sp. z o.o.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, firmy handlowe są mniej skłonne do akceptacji opóźniania zapłaty przez kontrahentów niż usługowe, jednocześnie same są mniej zdyscyplinowanymi płatnikami. Terminowo z dostawcą rozlicza się tylko co druga z nich. W przypadku sektora usług, dokonywanie płatności zgodnie z datą wyznaczoną na fakturze deklaruje blisko 70 proc. firm usługowych.

© Portal Spożywczy 2019-10-19 00:02:16