Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

  • Sponsor główny
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Organizator

Mamy wciąż szansę stać się ważnym eksporterem produktów rolno-spożywczych, a polska żywność - ikoną i wizytówką polskiej gospodarki. Tyle, że ucieka pięć minut dla ekspansji naszej żywności na międzynarodowym rynku: gaśnie dynamika jej eksportu na rynku unijnym, słabnie - konkurencyjność na rynkach trzecich, inni zajmują potencjalnie nasze miejsce na atrakcyjnych rynkach wschodzących. A co stanie się z pozycją polskiej żywności w handlu międzynarodowym, gdy, niedługo już Unia zaprzestanie stosowania mechanizmów wspierania eksportu rodzimej żywności i ochrony własnego rynku?

Za niewykorzystanie szansy na rozwój eksportu żywności, co może przesądzić o zahamowaniu rozwoju krajowej branży żywnościowej i drogo kosztować naszą gospodarkę, uczestnicy konferencji „Konkurencyjność polskiej żywności na świecie", zorganizowanej przez redakcję „Rynku Spożywczego" i portalu spożywczego.pl , która odbyła się 7 kwietnia br. w hotelu Westin w Warszawie, obwiniali brak strategii promowania polskiej żywności na rynkach międzynarodowych, jak również polityki i mechanizmu finansowania promocji.

Nikt nie koordynuje promocji polskiej żywności w świecie, każdy kolejny rząd i minister inaczej prowadził, lub nie prowadził w ogóle polityki promocji. Dopiero poprzedniemu kierownictwu resortu udało się przeforsować zasadę, że za promocję żywności odpowiada ministerstwo rolnictwa. Konieczne jest jednak współdziałanie resortów gospodarki i spraw zagranicznych, a te nie kwapią się do wspierania promocji polskiej żywności - mówił Jan Krzysztof Ardanowski, doradca w kancelarii Prezydenta RP.

To dopiero pierwszy krok, bardzo niewielki, na drodze budowania strategii ekspansji polskiej żywności na międzynarodowych rynkach. A bez niej żaden rozsądny przedsiębiorca nie rozpocznie proeksportowego inwestowania i planowania - dowodził Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. A strategii, nie tylko promowania polskiej żywności w świecie, ale i rozwoju krajowej branży żywnościowej ,nie mamy już od 15 lat!

Z istnieniem pilnej potrzeby budowy spójnej strategii promowania polskiej żywności, a także pozyskiwania środków na ten cel zgadzał się, reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Goszczyński, z-ca dyrektora departamentu programowania i analiz resortu. Szczególnie wobec sytuacji w rokowaniach na forum WTO, które nieuchronnie prowadzą do zniesienia barier w handlu zagranicznym, ale też zaniechania mechanizmów ochrony unijnego rynku i wspierania eksportu. Jednak każde ustępstwo UE na rzecz wolnego handlu wiąże się z wprowadzaniem we Wspólnocie kolejnego mechanizmu podnoszenia konkurencyjności unijnej żywności na świecie. Szczególną rolę przypisuje się tu promocji, na nią są i będą kierowane coraz większe środki. W tej chwili ważne jest, by polscy przedsiębiorcy potrafili po nie sięgnąć i dobrze je wykorzystać.

Gdzie upatrywać największe szanse dla eksportu polskiej żywności, w którą stronę kierować przede wszystkim działania promocyjne? Ułudą jest przekonanie, byśmy mogli sprzedać więcej żywności w UE. Szansą jest szukanie nowych rynków, przede wszystkim wschodzących, jak Chiny, Indie, kraje arabskie - uważa J.K. Ardanowski. Ale jak to zrobić, skoro jak dotąd działania promocyjne na rynku chińskim prowadzi dwuosobowa ekipa radcy handlowego naszej placówki dyplomatycznej, podczas gdy nasi konkurenci - Niemcy, Francja - skierowali tam dwustuosobowe ekipy specjalistów od handlu i promocji!

Wspierać działania firm, które chcą i są w stanie prowadzić działania promocyjne na rynkach zagranicznych, one budują przyczółki dla eksportu polskiej żywności - podpowiadał A. Gatner. Nie czekać na odgórne decyzje, działać, by nie dopuścić w pierwszym rzędzie do załamania się eksportu polskiej żywności na rynek unijny - przekonywał Waldemar Broś, wiceprezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Robimy wiele, by dla eksportu mięsa pozyskać nowe rynki, to warunek dalszego rozwoju nie tylko branży mięsnej. Nasze wysiłki rozbijają się jednak często o brak wsparcia ze strony administracji, strategii promocji, a przede wszystkim - środków na nią - mówił Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

O brak środków rozbijają się nie tylko zamierzone działania promocyjne, ale i możliwość wykorzystania znaczącego unijnego wsparcia w tym zakresie. Tymczasem ustawa o Funduszach Promocji, które stworzą mechanizmy pozyskiwania środków na promocję ślimaczy się od dwóch lat. Najpierw wokół Funduszy były dyskusje, potem kłótnie, potem - rok „w zamrażarce", teraz wrócił etap sporów - tak można przedstawić historię projektu ustawy o Funduszach. Skończyć spory i znaleźć consensus dla Funduszy - apelował Stanisław Zięba, przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej. Tymczasem osiągnięcie consensusu rozbija się o różnice zdań na temat zarządzania środkami zgromadzonymi w Funduszach: płatnikami mają tu być przetwórcy, zaś w zarządzaniu środkami uczestniczyć mają też rolnicy i ich organizacje.

Każdy kolejny tydzień zwłoki w przygotowaniu projektu ustawy i przesłaniu go pod obrady Sejmu to zmniejszenie szans na skuteczną promocje polskiej żywności na międzynarodowych rynkach - zgodzili się zebrani. Fundusze i strategia eksportowa, powiązane z analizą szans i zagrożeń dla istnienia i ekspansji naszej żywności w świecie to najpilniejsze zadania resortu rolnictwa i branżowych organizacji producentów żywności.
Być może za sprawą konferencji, pojawiła się szansa na consensus w sprawie Funduszów Promocji. Organizacje rolnicze zadeklarowały chęć łożenia środków na Fundusze, zaś organizacje przetwórców - uzgodnienia sposobu zarządzania środkami. To otwiera drzwi do szybkiego złożenia projektu ustawy o Funduszach do Laski Marszałkowskiej.

Zobacz także:
W sprawie ustawy o funduszach promocji - będzie okrągły stół
Grupa Jutrzenka postawiła na SAP
Promocja żywności: Co będzie za 10 lat?
Polskiej żywności brakuje reklamy i promocji
Nikt nie koordynuje promocji polskiej żywności
Mleczarze nie czekali na strategię rządową

Trwają prace nad strategią promocji żywności
Ustawa o promocji - czyli jednak warto rozmawiać
Kulinaria wybrały system IT

 

POLECAMY W SERWISACH