Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Temat wiodący wpisuje się w aktualną dyskusję o genetycznej modyfikacji pasz i produktów rolniczych oraz możliwościach rynkowych produkcji ekologicznej. Wykłady i prezentacje merytoryczne przygotują naukowcy i eksperci związani z SGGW.

Organizator:

Bank BGŻ SA, Departament Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej

  • tel.:
  • email:
Centralnym punktem programu AgroKonferencji będzie debata poświęcona różnym aspektom produkcji i dystrybucji żywności. Do udziału w dyskusji zaproszeni są reprezentanci różnych środowisk i instytucji oraz związanych z rozwojem agrobiznesu w Polsce. Organizatorzy planują również udział gości z Holandii. Prezentacja ekspertów z Rabobank poświęcona będzie możliwościom wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i holenderskimi producentami i przetwórcami. Celem corocznej konferencji organizowanej przez Bank BGŻ jest zwrócenie uwagi na działalność Banku w obszarach istotnych dla głównych klientów, umożliwienie im spotkania i merytorycznej dyskusji z przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucji samorządu gospodarczego. AgroKonferencja 2008 jest współorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wykłady i prezentacje poświęcone są różnym aspektom budowania pozycji polskiego rolnictwa w Europie oraz możliwościom wykorzystania krajowych i unijnych funduszy pomocowych. W programie każdej konferencji znajdują się również dyskusje panelowe dotyczące działań i inicjatyw podejmowanych dla zapewnienia właściwego rozwoju polskiego agrobiznesu. Obecność na wspólnym rynku Unii Europejskiej wymaga bowiem poszukiwania i wdrażania nowych mechanizmów organizacyjnych i finansowych, które zapewnią naszym producentom rozwój sprzedaży i konkurencyjność.

POLECAMY W SERWISACH