Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Mija czwarty rok od przystąpienia Polski do UE. To dobry moment na podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania funduszy strukturalnych oraz spojrzenie w przyszłość na możliwości, jakie dadzą polskiej gospodarce środki unijne w latach 2007-2013.

Organizator:

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  • tel.:
  • email:
  • internet:
Z jednej strony chcielibyśmy odnieść się do historii – odpowiedzieć na pytanie, czy udało nam się efektywnie wykorzystać fundusze strukturalne w latach 2004-2006 i zastanowić się, jakich szans nie wykorzystaliśmy. Z drugiej strony, chcemy spojrzeć w przyszłość i wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jak ma wyglądać wykorzystanie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, jak budować współpracę między nauką a przedsiębiorstwami oraz między samorządami i przedsiębiorstwami, aby wartość dodana funduszy unijnych była większa niż ich wartość finansowa. W związku z powyższym organizatorzy konferencji „Fundusze Europejskie dla gospodarki i przedsiębiorstw” chcą zaprosić Państwa do dyskusji o szansach i wyzwaniach polskiej gospodarki w kontekście wykorzystania środków z funduszy strukturalnych. Udział w konferencji jest bezpłatny, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

POLECAMY W SERWISACH