Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

7-8 maja 2008 r. w Warszawie odbyło się I Forum Funduszy Europejskich „Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy”. Podczas forum PKPP Lewiatan przygotowała konferencję pt. "Innowacyjny rozwój - fundusze unijne dla gospodarki i przedsiębiorstw", w trakcie której eksperci i przedsiębiorcy oceniali realizację dotychczasowych programów unijnych i dyskutowali nad najlepszymi sposobami wykorzystania nowych środków.

W trakcie pierwszego dnia konferencji przedstawiono najlepsze praktyki przedsiębiorstw z realizacji programów 2004-2006. Tematem wystąpień przedstawicieli biznesu były kluczowe czynniki sukcesu tych projektów, którym udało się pozyskać dofinansowanie i bariery, które przeszkadzały projektodawcom realizować dobre pomysły. Drugiego dnia dyskusje dotyczyły polityki innowacyjnej państwa oraz optymalnych warunków współpracy nauki z biznesem i przedsiębiorców z władzami samorządowymi.

Przedsiębiorcy w Polsce zrealizowali lub wciąż realizują ponad 11 500 projektów w ramach Programów Operacyjnych 2004-2006. To druga, po jednostkach samorządu terytorialnego, najbardziej aktywna grupa zabiegająca o fundusze unijne, która do dofinansowania unijnego w wysokości ok. 2,3 mld zł dołożyła ponad 1 mld zł środków własnych. W najbardziej popularnych schematach wsparcia popyt zgłaszany przez przedsiębiorców wielokrotnie (nawet sześciokrotnie) przewyższał podaż pieniędzy UE.

Fundusze, choć trafiły do nielicznych firm, bo do ok. 1% aktywnie działających przedsiębiorstw i okazały się w wielu wypadkach bardzo trudne do pozyskania oraz rozliczenia, cieszą się nieustającym zainteresowaniem. W badaniu PKPP Lewiatan „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007” 25% małych i średnich firm wskazuje fundusze unijne jako najlepsze źródłem finansowania inwestycji. To pokazuje, że alokacja przeznaczona na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w programach krajowych i regionalnych w okresie 2007-2013 zostanie z pewnością w stu procentach wykorzystana.

Absorpcja funduszy, jakkolwiek ważna, nie jest jednak celem samym w sobie. Kluczowe jest wydatkowanie środków na projekty o największym potencjale rozwojowym, przekładające się nie tylko na pozycję konkurencyjną firm, ale też ich najbliższego otoczenia, regionu. Jest to tym ważniejsze, że aż 51% MŚP nie dostrzega potrzeby inwestowania w innowacje, a otoczenie biznesu, np. sfera naukowo-badawcza czy instytucje publiczne, w niewystarczającym stopniu te innowacje stymulują. Wiele kontrowersji wzbudza zresztą samo pojęcie innowacyjności, często źle interpretowane lub niewłaściwe rozumiane tak przez instytucje wdrażające programy pomocowe, jak i samych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dotacje. Dlatego aby możliwe było zwiększenie potencjału innowacyjnego firm – ich zdolności do wprowadzania nowych rozwiązań – potrzebne są nie tylko korzystne warunki generowania i finansowania innowacyjnego rozwoju, ale też pełna i aktualna informacja o nowych szansach.

Konferencja „Innowacyjny rozwój - fundusze unijne dla gospodarki i przedsiębiorstw” to z jednej strony podsumowanie doświadczeń z wdrażania funduszy unijnych 2004-2006, z drugiej próba zdefiniowania warunków dla innowacyjnego rozwoju w perspektywie 2007-2013.

POLECAMY W SERWISACH