Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

 • Patronat medialny
 • Patronat medialny
 • Organizator

Serdecznie zapraszamy na seminarium "Możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z wykorzystaniem środków UE - jeśli nie teraz to kiedy?".

Organizator:

BRE Bank SA, patronat medialny: Rynek Spożywczy

 • internet:

W programie m.in.:

 • omówienie kondycji sektora przetwórstwa produktów rolnych na tle sytuacji makroekonomicznej kraju oraz szans i potencjalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstw z tego sektora ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia projektów inwestycyjnych ze środków unijnych;
 • prezentacja potencjalnych kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich i ich ewentualnych konsekwencji dla polskich przedsiębiorstw 
 • przedstawienie zasad finansowania inwestycji z udziałem środków UE dz.123 PROW, omówienie zasad prawidłowego rozliczania projektów inwestycyjnych oraz ewentualnych zmian, w tym, możliwości wykorzystania finansowania projektów z udziałem zaliczek, 
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów (w tym, jak ich unikać) na etapie aplikowania o dofinansowanie ze środków UE, realizacji inwestycji oraz jej rozliczania; 
 • omówienie dobrych praktyk finansowania projektów z udziałem środków unijnych z zaprezentowaniem konkretnych przykładów konsktrukcji montaży finansowych, roli banku i innych podmiotów zaangażowanych w realizacje inwestycji, omówienie kwestii problematycznych przy realizacji i roliczaniu projektów.

Celem seminarium jest omówienie kondycji sektora przetwórstwa produktów rolnych na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz szans i kierunków rozwoju przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa produktów rolnych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniu wsparcia projektów inwestycyjnych ze środków unijnych. Zakres tematyczny został tak dobrany, aby przy pomocy pięciu głównych tez poruszonych w pięciu blokach tematycznych omówić nie tylko kwestie teoretyczne związane z realizacją inwestycji z sektora przetwórstwa, czy montażem finansowym (z udziałem środków unijnych), ale też w taki sposób, by odnieść się do aspektów praktycznych - najczęściej popełnianych błędów na etapie aplikowania o wsparcie, realizacji i rozliczania projektów oraz prezentacji dobrych praktyk i montaży finansowych inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach dz.123 PROW.

Zakładamy, że rezultatem seminarium będzie zwiększenie wiedzy na temat ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności oraz prawidłowego wykorzystania dostępnego wsparcia unijnego, a docelowo zwiększenie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej oraz poprawy konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa pierwotnego.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

Seminarium dedykowane jest dla osób zarządzających, właścicieli następujących podmiotów:

 • prowadzący działalność gospodarczą w sektorze przetwórstwa produktów rolnych - patrz wykaz PKD zgodny z Rozporządzeniem MRiRW (Dz.U. z 2007r nr 200 poz 1444 z późn. zm) 
 • z sektora MSP wg definicji KE oraz tzw. przedsiębiorstwa "pośrednie" tzn, których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 750 RJR lub których obrót nie przekracza 200 mln EUR (o których mowa w m.in w art.28 Rozp. Rady (WE) nr 1698/2005 z 20.09.2005r ws wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Główni organizatorzy / partnerzy seminarium:

Główny organizator:
BRE Bank SA oraz Grupa PTWP, wydawca magazynu Rynek Spożywczy oraz portali rynekspozywczy.pl i dlahandlu.pl

Partnerzy / prelegenci:

 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) - przedstawiciel Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR/FAPA) 
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych 
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) - Departament Finansów 
 • BRE Bank SA - Biuro ds. Unii Europejskiej Departamentu Wsparcia Biznesu (BUE/DWB), Departament Finansowania Handlu (DFH), główny ekonomista BRE Banku 
 • Prowadzone są również rozmowy dot. uczestnictwa w seminarium eksperta Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI)

Z uwagi na prowadzone rozmowy z prelegentami szczegółowy program seminarium udostępniony będzie w terminie późniejszym.

Pragniemy również poinformować, że wystąpiliśmy z wnioskiem o objęcie patronatu honorowego nad seminarium do:
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
- Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Czas trwania seminarium: w godz. 9:00 do 14:45 

W przypadku pytań związanych z seminarium prosimy o kontakt z P. Agnieszką Kołodziej tel: 32 209 10 42, email: agnieszka.kolodziej@ptwp.pl
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 1 marca 2010r.

POLECAMY W SERWISACH