Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

W dniach 26 i 27 lutego 2010 r. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP i Klaster Polska Wędlina organizują w Warszawie dwudniową konferencję, w której w roli prelegentów i ekspertów wezmą między innymi udział przedstawiciele francuskiego klastra mięsnego InnoViandes z Clermont-Ferrand.

Organizator:

Biuro Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

  • tel.:
  • email:
  • internet:

Ponadto wystąpi prof. dr hab. Andrzej Pisula z Zakładu Technologii Mięsa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także Prezes Wojciech Woźniak, Przewodniczący Strategicznej Grupy Roboczej Klastra Polska Wędlina. Temat konferencji brzmi: „Rozwój inicjatywy klastrowej - wizja dla polskiej branży mięsnej na tle doświadczeń francuskich".

Do udziału w konferencji zostały zaproszone praktycznie wszystkie liczące się w Polsce podmioty gospodarcze działające w branży mięsnej, bez względu na gatunek mięsa, jak również naukowcy działający na rzecz tej branży, a ponadto wszelkie organizacje i instytucje, których zadaniem statutowym jest wspieranie branży hodowli zwierząt i przemysłu mięsnego.

Będzie to pierwsze tego rodzaju spotkanie uczestników szeroko rozumianej branży mięsnej, gdzie zostanie podjęta próba pogłębionej debaty nad możliwościami stworzenia zupełnie nowego modelu współpracy, zarówno na płaszczyźnie nauka - biznes, jak i na płaszczyźnie biznes - biznes.

Uczestnicy konferencji będą mieli ponadto niecodzienną okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem klastra branży mięsnej InnoViandes z Francji, będącego przykładem dobrej współpracy nauki z biznesem. Będzie to możliwe dzięki bezpośredniemu przekazowi z ust zaproszonych na konferencję ekspertów francuskich.

Ważnym wątkiem konferencji będą systemy jakości wyrobów mięsnych. Temat jest tym bardziej aktualny, że niedawno Minister Rolnictwa zatwierdził dwa takie systemy (QAFP i PQS), a Klaster Polska Wędlina planuje opracować i wdrożyć specjalny system ponadstandardowej jakości „Polska Wędlina" dla wyrobów wędliniarskich premium. W pierwszym dniu seminarium temat systemów jakości zostanie poruszony przez p. Dariusza Goszczyńskiego, z-cę dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW oraz prof. dra hab. A. Pisulę, Przewodniczącego Grupy Zadaniowej ds. Standaryzacji Wędlin przy Klastrze Polska Wędlina. W drugim dniu zostanie ten temat poszerzony w wystąpieniu p. Wojciecha Woźniaka, szefa Klastra.

Organizator: Biuro Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP; tel:22/ 635 01 84, www.srw.org.pl e-mail: biuro@srw.org.pl