Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Tematem VIII Konferencji Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego będą „Warunki i perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego".

Organizator:

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

    Polska 00-375 Warszawa, Smolna 38 lok. 10C
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Honorowy Patronat nad VIII Konferencją Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego objęli Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

W VIII Konferencji przewiduje się udział około 120 osób, w tym 90 eksporterów ze wszystkich regionów. W czasie VIII Konferencji odbędzie się debata poświęcona określeniu działań na rzecz eksportu rolno-spożywczego stanowiącego priorytet i siłę napędową rozwoju gospodarki polskiej jako szansy przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego. W związku powyższym w czasie VIII Konferencji dokonana zostanie konstruktywna ocena eksportu rolno-spożywczego oraz firm produkujących na eksport. Obejmować ona będzie m.in.: 

  • działania na rzecz przyspieszenia rozwoju eksportu i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego
  • funkcjonowanie instrumentów wsparcia eksportu 
  • stopień wykorzystywania funduszy unijnych stanowiących szansę rozwoju eksportu 
  • skuteczność działań promocyjnych mających na celu wzrost eksportu priorytetowych branż 
  • proces wdrażania strategii proeksportowej jako szansy przyspieszenia rozwoju gospodarki

W czasie VIII Konferencji zostanie przyjęte Stanowisko mające na celu wzmocnienie działań zmierzających do urzeczywistniania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. W konferencji udział wezmą przedstawiciele ministerstw - gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych, urzędów marszałkowskich, korpusu młodzieżowego i polonijnego, a także parlamentarzyści i dziennikarze.

POLECAMY W SERWISACH