Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

W połowie marca BRE Bank zorganizował seminarium na temat możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z wykorzystaniem środków UE. Patronem medialnym imprezy był Rynek spożywczy i portalspozywczy.pl.

Podczas seminarium została omówiona kondycja polskiego sektora przetwórstwa produktów rolnych na tle sytuacji makroekonomicznej. Uczestnicy dyskutowali o szansach i kierunkach rozwoju przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Ryszard Petru, główny ekonomista BRE Banku, przyznał, że znaczącego wzrostu konsumpcji produktów rolno-spożywczych spodziewa się w 2011 i 2012 r.

Optymistyczne symptomy

- Miniony rok pokazał, że Polacy nie przestają konsumować nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. Dzięki temu branża spożywcza nie została dotknięta kryzysem. W ubiegłym roku polskie PKB wzrosło o 1,7 proc., to niewiele, jednak w porównaniu z innymi krajami z Europy Polska pozytywnie się wyróżnia - mówił Ryszard Petru.

Analityk szacuje, że w tym roku wzrost PKB nie będzie jeszcze wysoki i wyniesie 3 proc.
- Na znaczącą poprawę liczę w 2011 r., kiedy PKB może wzrosnąć o 4,8 proc. - mówi Ryszard Petru.
Dla porównania w ubiegłym roku Niemcy zanotowały 5 proc. spadek PKB a Słowacja 4,9 proc. spadek. Analityk podkreślił, że mimo, iż w ubiegłym roku przychody polskich firm z sektora produkcji artykułów spożywczych i napojów gwałtownie wyhamowały, to jednak na tle całej gospodarki branża spożywcza wypadła bardzo dobrze.

- Polacy nie zrezygnowali z konsumpcji w ubiegłym roku a jedynie zmienili miejsce robienia zakupów i przenieśli się do tańszych supermarketów i dyskontów, co potwierdzają wyniki tych sieci. Firmy spożywcze nie zostały dotknięte kryzysem - mówi Ryszard Petru.
Jego zdaniem rynek pracy pozostał we względnie dobrej kondycji w okresie spowolnienia gospodarczego. Sektor produkcji artykułów spożywczych został dotknięty przez spowolnienie, ale rentowność uległa poprawie. Gospodarstwa domowe ograniczyły konsumpcję ale nastroje konsumentów poprawiają się.

Sektor bankowy jest w relatywnie dobrej kondycji. Inwestorzy zaczęli rozróżniać kraje w grupie gospodarek rozwijających się, Polska stała się liderem gospodarczym wśród krajów UE.

Wsparcie finansowe z UE

Iwona Lisztwan z Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiła o marketingu produktów rolnych i wsparciu w ramach polityki rozwoju wsi w UE w latach 2007-2013. Podkreślała ona, że sektor przetwórstwa produktów rolnych jest bardzo ważnym sektorem gospodarki i zapewnia pracę 5 mln osób w Unii Europejskiej, co stanowi 2 proc. całkowitego zatrudnienia.
Jej zdaniem podstawowym działaniem, które w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich nakierowane jest na wsparcie sektora rolno-spożywczego, jest działania 123, czyli dodawanie wartości do produktów rolnych.

- Polega ono na szerokim wsparciu poprawy efektywności tego sektora z naciskiem na poprawę wydajności i konkurencyjności. Skupia się na wprowadzaniu nowych technologii i innowacji oraz otwarciu nowych rynków dla produktów spożywczych - mówi Iwona Lisztwan.
Poza tym sektor może liczyć na inne szerokie działania wspierające przetwórstwo i marketing produktów rolnych m.in. Oś I, Oś III i Oś IV, które umożliwiają szkolenia zawodowe i działania informacyjne, wspierają rolników w spełnianiu nowo wprowadzanych standardów oraz wspierają tworzenie się grup producenckich.

Łączny budżet w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 96 mld Euro, z czego na działania 123 przeznaczone jest około 6 mld Euro, czyli 6 proc. środków na cały program. W Polsce udział działania w PROW wynosi 5,5 proc.
W ramach realizacji działania 123 w UE w latach 2007 -2013 kraje członkowie chcą wesprzeć 67 tys. zakładów w UE.
- W Polsce planujemy wesprzeć 1200 firm. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie około 2,7 mld Euro. Wsparcie w Polsce jest dość szerokie i dotyczy ogólnej modernizacji sektora, a kryteria dostępu do tych pieniędzy są dość otwarte, bo polski sektor jest na razie na etapie doganiania innych krajów w UE - mówi Iwona Lisztwan.

Istotny sektor

Mieczysław Paradowski, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślał w czasie seminarium, że wsparcie przetwórstwa jest szczególnie istotne, bowiem sektor ten zaliczany jest do najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, zarówno pod względem zatrudnienia jak i wartości produkcji.

- Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych istotnie oddziałuje na stabilizację produkcji pierwotnej i dochody rolników, zwłaszcza w warunkach tworzenia się powiązań kooperacyjnych. Biorąc pod uwagę znaczenie przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno w gospodarce krajowej jak i dla producentów rolnych i lokalnych rynków pracy, konieczne jest wspieranie działań modernizacyjnych tych zakładów. Członkostwo Polski w UE oznacza m.in. możliwość wsparcie modernizacji sektora rolno-spożywczego i przetwórstwa artykułów rolnych poprzez dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej - mówi Mieczysław Paradowski.
Obecnie w ramach programu PROW na lata 2007-2013 budżet wsparcia sektora przemysłu i handlu hurtowego artykułami rolnymi wyniesie 932 mln Euro.

- W ramach tego działania założono priorytetowe traktowanie grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw - mówi Mieczysław Paradowski.
W ramach PROW 2007-2013 istnieją też inne działania, z których można skorzystać m.in. w celu poprawy marketingu artykułów rolnych.

 

POLECAMY W SERWISACH