Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Podczas konferencji grono specjalistów i ekspertów przedstawi pełne kompendium wiedzy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.

Organizator:

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

    Polska Warszawa
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Konferencję poprowadzą m.in.: Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Anna Starnawska-Oleńko - Kierownik Sekcji Orzecznictwa ds. Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie; Wojciech Kozak - Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Iwona Schreuder - Regional Packaging Manager for Central Eastern Europe Nestlé Polska SA; Jacek Czarnecki - Regulatory Affair Manager Nestle Polska SA.

Zdaniem Jacka Czarneckiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności PFPŻ ZP, jakość opakowań, w tym ich atrakcyjność to jeden z kluczowych elementów na drodze do sukcesu firmy żywnościowej. Walka o trwałość, minimalizowanie strat i funkcjonalność, a także wymagania środowiskowe, wyznaczają kierunki rozwoju opakowań. Jednakże nie wszystkie materiały mogą być stosowane do kontaktu żywnością. Niektóre komponenty, takie jak barwniki, powłoki, substancje dodatkowe oraz inne składniki i zanieczyszczenia, budzą zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. System RASFF niemal co dzień donosi o problemach stwierdzonych przez Państwa Członkowskie UE. Również nauka nie pozostaje w tyle i wciąż dowiadujemy się o nowych materiałach i substancjach opiniowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością to chyba najbardziej techniczny dział legislacji żywnościowej. Każdy praktycznie operator łańcucha dostawczego podlega tym przepisom - stwierdza J. Czarnecki. Problemy w zrozumieniu zagadnień związanych z migracją szkodliwych substancji z tworzyw sztucznych i innych materiałów polegają na częstym braku dostatecznej wiedzy na temat chemii i struktury stosowanych materiałów. Dodatkowo europejska legislacja jest niekompletna i rozproszona i dlatego w niektórych krajach członkowskich wciąż funkcjonują przepisy odnośnie niektórych materiałów. Niekiedy też konieczne jest skorzystanie z legislacji innych krajów oraz wytycznych opracowanych przez stowarzyszenia producentów opakowań oraz przemysłu żywnościowego.

Z punktu widzenia producenta żywności najważniejsze jest zidentyfikowanie odpowiednich przepisów oraz wynikających z nich obowiązków i zgodność z tymi wymaganiami. Ważne jest też śledzenie zmian, których w najbliższym czasie zapowiada się niemało. Kolejna kwestia to zastosowanie wymagań legislacji: opracowanie specyfikacji, na podstawie której dostawca będzie mógł zadeklarować zgodność z odpowiednimi standardami, oczywiście w oparciu o informacje od swoich dostawców lub wyniki badań. Tutaj dotykamy kolejnej ważnej kwestii: złożoności łańcuchów dostawczych materiałów opakowaniowych i innych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogólnie w całym łańcuchu ważna jest jakość surowców i zastosowany proces, a także inne dobre praktyki wytwarzania.

Wyzwanie w tym obszarze to nie tylko opakowania, lecz także wszelkie inne materiały stykające się z wyrobami, takie jak naczynia i przybory kuchenne, materiały promocyjne, urządzenia produkcyjne, odzież pracowników itp. PFPŻ, jak zwykle, podejmie tematy najistotniejsze z punktu widzenia nauki, urzędowej kontroli oraz interesu przedsiębiorców. Seminarium ma na celu przybliżenie uczestnikom całego szalenie skomplikowanego obszaru przepisów, jak zwykle z korzyścią dla konsumenta, przedsiębiorcy oraz w celu ułatwienia codziennej pracy osób odpowiedzialnych w firmach za zgodność z legislacją.

Partner Merytoryczny: Związek Polskie Mięso. Konferencja jest płatna (20% rabatu przy rejestracji do 25 maja 2010 r.).

POLECAMY W SERWISACH