Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE
Prezydium konferencji. Od lewej: Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP, Jacek Czarnecki - przewodniczący Komisji ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności (Nestle Polska S.A.), Iwona Schreuder (Nestle Polska S.A.), dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny), dr inż. Wojciech Kozak - Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością to główny temat konferencji szkoleniowej Polskiej Federacji Producentów Żywności, która odbyła się 11 czerwca w Warszawie. Eksperci dyskutowali o aspektach prawnych i technologicznych związanych z tym zagadnieniem. Konferencja zgromadziła ponad 70 przedstawicieli firm z sektora przetwórstwa żywności, instytucji naukowo-badawczych oraz mediów.

Szkolenie otworzyło wystąpienie dr Kazimiery Ćwiek-Ludwickiej z Państwowego Zakładu Higieny, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, która przedstawiła wymagania dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zwróciła uwagę na przepisy i zasady ogólne, w tym te, dotyczące dokumentacji, oznakowania i identyfikowalności. Ekspert poruszyła także temat zagrożeń związanych z migracją substancji z materiałów do kontaktu z żywnością do żywności. W swojej prezentacji, dr Ćwiek-Ludwicka, oceniła bezpieczeństwo poszczególnych materiałów i ich komponentów oraz zaprezentowała konsekwencje z tym związane dla samych przedsiębiorców- regulacje prawne dla tworzyw sztucznych, materiałów z recyklingu, papieru i kartonu, ceramiki, szkła, metalu, farb i lakierów. Wspomniała także o zaleceniach i rekomendacjach Komisji Europejskiej.
O Programie Poznaj Dobrą Żywność opowiedział pan Marcin Pikulski Główny Specjalista Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawił główne założenia programu promocyjnego produktów żywnościowych najwyższej jakości - program "Poznaj Dobrą Żywność".

Przedstawiciele Nestle Polska S.A.: Jacek Czarnecki, Regulatory Affairs Manager, oraz Iwona Schreuder, Regional Packaging Manager for Central Eastern Europe, przedstawili zebranym niezbędny zestaw informacji, których powinien wymagać producent środków spożywczych od swoich dostawców opakowań i przedmiotów do kontaktu z żywnością. Prelegenci przedstawili także przepisy regulujące te kwestie. Zwrócili uwagę na podstawową zasadę, która mówi, że wszystkie materiały i wyroby do kontaktu z żywnością muszą być zgodne z przepisami i bezpieczne. Jak podkreślał Jacek Czarnecki, zgodność z przepisami należy potwierdzić deklaracją zgodności pochodzącą od dostawcy. Zaprezentował także informacje, jakie powinna zawierać taka deklaracja.
Nowe trendy w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością przedstawili dr inż. Wojciech Kozak z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym tematem ich wystąpienia były opakowania aktywne i inteligentne oraz nanotechnologia.

Temat urzędowej kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przedstawiła Anna Starnawska-Oleńko, Kierownik Sekcji Orzecznictwa ds. Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Ekspert poinformowała uczestników szkolenia o powiadomieniach w systemie RASFF oraz o uprawnieniach i współpracy inspekcji. Opowiedziała o kontrolach w przedsiębiorstwach i w obrocie handlowym, wspomniała także o karach stosowanych przez inspekcje. Zwróciła także uwagę na nieprawidłowości stwierdzane na polskim rynku.

Konferencje poprowadzili Jacek Czarnecki, przewodniczący Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności PFPŻ ZP, Regulatory Affairs Manager Nestle Polska S.A. oraz Dorota Kozłowska, dyrektor ds. Legislacji PFPŻ ZP.

Partnerzy konferencji:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• PATPOL Europejscy i Polscy Rzecznicy Patentowi

POLECAMY W SERWISACH