Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Europejski Kongres Gospodarczy, którego organizatorem jest Grupa PTWP SA, w ciągu zaledwie trzech lat stał się bez wątpienia najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Środkowej. Fakt ten potwierdziły dobitnie dwie pierwsze edycje Kongresu, ranga gości, waga poruszanej w trakcie debat tematyki, a także bezstronne opinie obserwatorów i uczestników.

Organizator:

Grupa PTWP SA

  • tel.:
  • email:
  • internet:

Przypomnijmy, że Kongres to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem 4500 gości z Polski i z zagranicy. W ponad 60 sesjach i dyskusjach bierze udział kilkuset panelistów, a tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku ok. stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych z Polski i Europy.

Szefem Rady Programowej nadal będzie Przewodniczący Europarlamentu prof. Jerzy Buzek, którego autorytet stanowi od zarania Kongresu solidną rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego imprezy.

Wiodącym tematem przyszłorocznego Kongresu będzie konkurencyjna gospodarka Europy. Wspólnie z naszymi panelistami i gośćmi będziemy się zastanawiać, jakie działania należy podjąć, jakie procesy uruchomić, na jakie priorytety postawić, by europejska gospodarka mogła skutecznie rywalizować na globalnym rynku z najbardziej ekspansywnymi gospodarkami krajów Azji i obu Ameryk.

Ważnym aspektem walki o konkurencyjność jest kwestia reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, która musi działać sprawniej i efektywniej. Nowy ład Wspólnoty otwiera zarazem kolejny obszar tematyczny Kongresu - obejmujący problemy finansów publicznych, nową perspektywę budżetową Unii, procesy stabilizowania gospodarek krajów członkowskich.

W zestawie tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 z pewnością nie zabraknie problematyki związanej z Pakietem klimatyczno-energetycznym UE i jego wpływem na gospodarkę. Rozmawiać będziemy też o przyszłości energetyki i wspólnej polityce energetycznej Unii, a także o konkurencyjności tradycyjnych branż przemysłowych, o innowacyjności i relacjach przemysł-nauka oraz zależnościach między rozwojem gospodarki, regionów i miast.

Specyficzne, szczególnie nam bliskie, problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej chcemy w tym roku uczynić przedmiotem osobnej dyskusji. Jesteśmy przekonani, że środkowoeuropejskie tematy będą interesujące dla gości z całej Europy.
Pamiętamy, że Kongres odbędzie się niemal w przededniu przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Europy. Z jednej strony zwiększa to wśród zagranicznych gości zainteresowanie Polską i udziałem w Kongresie, z drugiej wywołuje naturalną potrzebę włączenia w zakres tematyczny priorytetów polskiej prezydencji.

Z Europejskim Kongresem Gospodarczym, jak co roku, będą związane liczne i różnorodne w charakterze wydarzenia towarzyszące. W ich kreowanie i przygotowanie zaangażowały się już władze centralne Rzeczypospolitej Polskiej i władze regionalne województwa śląskiego.

Prace nad agendą trzeciej edycji Kongresu nie są zakończone, jego problematyka ma wciąż charakter ramowy i otwarty, lista wydarzeń towarzyszących nie została zamknięta. W tej chwili odbywają się szerokie konsultacje z partnerami i przedstawicielami środowisk gospodarczych, politycznych i naukowych.

Prosimy już teraz zarezerwować sobie czas i zadeklarować swój udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu już wkrótce na www.eec2011.eu.

POLECAMY W SERWISACH