Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie.

Organizator:

Biuro DCG

  • tel.:
  • email:
  • internet:
Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska i ich produktów wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. Działalność DCG koncentruje się na podkreślaniu dolnośląskiej specyfiki gospodarczej oraz regionalnych możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i jest istotnym narzędziem decydującym o innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspomagającym rozwój gospodarczy Dolnego Śląska. Idea DCG wzoruje się na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska Nagroda Deminga, amerykańska Nagroda Malcolma Baldriga czy Europejska Nagroda Jakości i wychodzi naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy. Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju. Marka Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest powszechną nagrodą regionalną, która jest instrumentem kształtowania tożsamości gospodarczej oraz brandem gospodarczym gwarantującym, że Dolny Śląsk jest miejscem przychylnym gospodarce i przyjaznym jego mieszkańcom. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego DCG propaguje dolnośląskie markowe produkty i dobre firmy, kształtując odpowiednie nawyki konsumenckie i kooperacyjne. Porozumienie o powołaniu DCG zostało podpisane podczas obrad Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej w 2000 roku. Jest to realizacja postulatów przedsiębiorców wychodząca naprzeciw wyzwaniom stojącym przed elitami gospodarczymi i politycznymi naszego Regionu. Na Forum 2001r. przyznane zostały pierwsze Certyfikaty 12 najlepszym dolnośląskim firmom. W trakcie jedenastu pierwszych edycji DCG (do października 2007) przyznano 222 certyfikaty 100 dolnośląskim firmom. W dniu 28 kwietnia 2006 została podpisana umowa przekształcenia DCG w regionalny certyfikat wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawany dolnośląskim przedsiębiorcom, a którego współorganizatorami na mocy tej Umowy zostali: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa oraz Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Rada Inicjatorów DCG. Patronami wszystkich edycji DCG byli Wojewodowie Dolnośląscy i Marszałkowie Województwa Dolnośląskiego. Na mocy umowy o przekształceniu DCG w regionalny certyfikat wiarygodności i jakości gospodarczej Przewodniczącym Kapituły przyznającej certyfikat jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Rada Inicjatorów DCG podpisała porozumienia o współdziałaniu z wieloma gminami i powiatami dolnośląskimi celem wspierania, promocji i popularyzacji w środowiskach samorządowych oraz wśród przedsiębiorców idei Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

POLECAMY W SERWISACH