Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Tematem IX Konferencji Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego będą "Warunki i perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego”. W IX Konferencji przewiduje się udział około 150 osób, w tym 100 eksporterów ze wszystkich regionów.

Organizator:

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

    Polska 00-375 Warszawa, Smolna 38 lok. 10C
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Konferencja obędzie się pod Honorowym Patronatem Wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej i Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.

W czasie IX Konferencji odbędzie się debata poświęcona określeniu działań na rzecz eksportu rolno-spożywczego stanowiącego priorytet i siłę napędową rozwoju gospodarki polskiej.

W związku z powyższym w czasie IX Konferencji dokonana zostanie konstruktywna ocena eksportu rolno-spożywczego oraz firm produkujących na eksport. Obejmować ona będzie m.in.:
• działania na rzecz przyspieszenia rozwoju eksportu rolno-spożywczego
• funkcjonowanie instrumentów wsparcia eksportu rolno-spożywczego
• stopień wykorzystywania funduszy unijnych stanowiących szansę rozwoju eksportu rolno-spożywczego
• skuteczność działań promocyjnych mających na celu wzrost eksportu rolno-spożywczego
• proces wdrażania strategii proeksportowej jako szansy przyspieszenia rozwoju gospodarki

W czasie IX Konferencji zostanie przyjęte stanowisko mające na celu wzmocnienie działań zmierzających do urzeczywistniania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej.