Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

XIV Międzynarodowe Sympozjum KUPS odbędzie się pod tytułem: „Branża sokownicza na rynku polskim, europejskim, światowym - stan, szanse, zmiany".

Organizator:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

    Polska 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 lok. 340,
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Honorowy patronat nad Sympozjum sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki

Coroczne Międzynarodowe Sympozjum KUPS jest dużym i ważnym wydarzeniem dla całej branży sokowniczej w Polsce. Biorą w nim udział prelegenci z całego świata, przedstawiciele firm z branży sokowniczej, instytucji państwowych, pozarządowych i badawczych. Każdorazowo w sympozjach organizowanych przez KUPS uczestniczy ok. 170 osób.

Sympozja poświęcone są szeroko rozumianej problematyce technologii i techniki produkcji, sprzedaży i marketingu soków, nektarów i napojów bezalkoholowych w kraju i zagranicą. Spotkania te stanowią forum wymiany doświadczeń z zakresu sokownictwa - podczas nich omawiane są problemy związane z jakością, prezentowane nowinki technologiczne, aspekty żywnościowe soków i napojów owocowych, zmiany w przepisach prawnych i wiele innych tematów. Bardzo wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny tych spotkań od wielu lat ugruntował niekwestionowaną pozycję Sympozjów KUPS jako jednego z wyczekiwanych wydarzeń w branży spożywczej.

W tym roku na Sympozjum zostaną zaprezentowane trzy bloki tematyczne:
- rynek soków i baza surowcowa
- potencjał światowego rynku sokowniczego - szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw
- technologia i jakość w przemyśle sokowniczym