Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

23 września 2011 w Warszawie o godzinie 10.30 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbędzie się Kongres Kupiectwa. Celem Kongresu jest zdefiniowanie roli i wypracowanie modelu handlu, zapewniającego stabilny i zrównoważony rozwój branży.

Organizator:

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Rzemiosła, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

  • tel.:
  • email:
Kongres będzie okazją do przeanalizowania m.in. takich obszarów jak sytuacja handlu i usług w Polsce oraz przedyskutowanie potrzeby istnienia handlu nowoczesnego z tradycjami - w kontekście tematycznym związanym z produkcją i dystrybucją, ładem przestrzennym oraz relacjami konsumenckimi.

Kongres, którego Honorowym Gospodarzem i Patronem jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki, organizują cztery ogólnokrajowe organizacje środowiska handlu, reprezentowane w Komitecie Handlu KIG:

 Kongregacja Przemysłowo - Handlowa
 Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług,
 Polska Izba Handlu
 Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Oprócz poruszenia licznych kwestii merytorycznych związanych z handlem detalicznym, celem dodatkowym kongresu będzie zasygnalizowanie potrzeby wzmocnienia dialogu pomiędzy rządem, a branżą handlową, który w obecnej formie jest niewystarczający. W związku z powyższym organizatorzy Kongresu Kupiectwa zamierzają przedstawić wniosek o rozszerzenie Departamentu Polityki Handlu przy Ministerstwie Gospodarki o jednostkę organizacyjną, kierowaną przez urzędnika w randze co najmniej Podsekretarza Stanu, która zajęłaby się problemami handlu w ujęciu rynku wewnętrznego i stałaby się swoistą platformą dla dialogu pomiędzy środowiskiem handlu, a Ministerstwem Gospodarki.

Oczekujemy, iż w Kongresie weźmie udział kilkuset przedsiębiorców z całego kraju oraz przedstawiciele świata nauki, posłowie, przedstawiciele najwyższych władz a także Parlamentu Europejskiego i organizacji samorządu gospodarczego z Polski i Europy.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne - jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w Polskiej Izbie Handlu pod adresem email: pih@pih.org.pl lub faksem 22/440-83-23 w terminie do 15 września 2011.

Informacji na temat Kongresu udzielają:
Maciej Ptaszyński (PIH) 608 588 783
Iwona Rowińska (PIH) 695 950 337
Anita Jankowska (NRZHiU) 602 502 989

POLECAMY W SERWISACH