Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Kolejna, XIV Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbędzie się tradycyjnie na amku w Toszku. Podczas Gali nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach a Lwowskim Związkiem Pracodawców we Lwowie.

Organizator:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

    Polska 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 36
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Jednym z celów działania RIPH w Gliwicach - jak czytamy na jej stronach internetowych - jest integracja środowiska gospodarczego regionu. Zadanie to jest realizowane przez Izbę m.in. poprzez organizowanie co roku, we wrześniu, Wielkiej Gali, która od wielu lat odbywa się na zamku w Toszku. Gala to wyjątkowe spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, członków rządu, senatorów i posłów, przedstawicieli władz terytorialnych oraz licznych przedsiębiorców.

Podczas uroczystości honorowani są odznaczeniami państwowymi i nagrodami regionalnymi działacze związani z Izbą i biorący aktywny udział w jej pracach. W czasie Gali uroczyście wręczane są tytuły Honorowego Członka Izby oraz medale RIPH w Gliwicach.

Tegoroczna Gala objęta jest honorowym patronatem ministra gospodarki.