Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

X Jubileuszowa Konferencja Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego obędzie się pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Organizator:

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

    Polska 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 10c
  • tel.:
  • email:
  • internet:

Tematem Konferencji będą szanse i możliwości proeksportowego, proinnowacyjnego i proekologicznego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego.

Podczas X Jubileuszowej Konferencji dokonana zostanie ocena eksportu rolno-spożywczego oraz warunków dla firm produkujących na eksport. Obejmować ona będzie:
• działania mające na celu przyspieszenie rozwoju eksportu rolno-spożywczego
• funkcjonowanie instrumentów wsparcia eksportu produktów rolno-spożywczych
• wykorzystanie funduszy unijnych będących szansą na rozwój eksportu rolno-spożywczego
• skuteczność działań promocyjnych w celu wzrostu eksportu rolno-spożywczego
• proces wdrażania strategii proeksportowej jako szansy przyspieszenia rozwoju gospodarki

W Konferencji udział wezmą przedstawiciele: ministerstw: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych; urzędów marszałkowskich; polonijnego korpusu eksporterów, a także parlamentarzyści i dziennikarze.

Szczegóły: www.eksporterzy.org