Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Będzie to najważniejsza międzybranżowa debata o odpadach, tym bardziej, że minęło 10 lat od wprowadzenia do polskiego prawa odpadowego "zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta".

 Na początku stycznia 2013r. opublikowana została nowa Ustawa o odpadach
 Stoimy u progu rewolucji w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
 Niestety, w Polsce prawie 80% odpadów komunalnych nadal trafia na składowiska
Przed nami cele 2020 roku: 50% recyklingu odpadów ze źródeł komunalnych!
 Czy są realne? Jak je zrealizować?  Kto zyska?  Kto obawia się, że straci? 

Recykling: obowiązek, konieczność czy... moda?
Na te i inne pytania pomogą odpowiedzieć zaproszeni goście.

Janez Potočnik, europejski Komisarz ds. środowiska wygłosi specjalne przemówienie. Prezentacje przedstawią uznani eksperci z Polski i z Europy, przedstawiciele przedsiębiorców, samorządów i organizacji branżowych oraz naukowcy. W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in. poseł Tadeusz Arkit, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, byli ministrowie środowiska: prof. Andrzej Kraszewski i Jerzy Swatoń.

Program i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.KongresRecyklingu.pl

Dwudniowy program Kongresu podzielony został na części: pierwszego dnia uczestnicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowią się nad ewolucją systemu zagospodarowania odpadów Polsce oraz narzędziami kontrolnymi i finansowymi w gospodarce odpadami. Sesje robocze poświęcone będą Strategii „3R" (zapobieganie, powtórne użycie, recykling) oraz odpadom z działalności gospodarczej. Drugi dzień poświęcony będzie odpadom komunalnym w nowym systemie oraz wyzwaniom edukacyjnym, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Udział w debacie Miejsce Polski w unijnej strategii Europa 2020 potwierdził prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC.
Uczestnikami Kongresu będą:
 Wytwórcy odpadów objętych zasadą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tj.
wprowadzający na rynek m.in. baterie, oleje, opakowania, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Producenci komponentów do ww. produktów
 Firmy zbierające i przetwarzające odpady
 Przedstawiciele administracji publicznej (rządu i samorządów) Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita, radio PIN oraz wiele pism i portali branżowych. Planowane są obszerne relacje z tego wydarzenia.

Organizatorami Kongresu są organizacje odzysku: Centrum Utylizacji Opon, ElektroEko, Konsorcjum Olejów Przepracowanych, REBA i Rekopol oraz Stowarzyszenie EKO-PAK. Organizacja projektu ma charakter niekomercyjny. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW, a uczestnicy ponosić będą koszty wyżywienia (opłata w wysokości 500 zł.). Organizacje odzysku współfinansują organizację Kongresu.

Organizator:
Stowarzyszenie Eko-Pak
Sienna 86 lok. 26
00-815 Warszawa

POLECAMY W SERWISACH