Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Rynek mleka po zniesieniu kwotowania - szanse i zagrożenia - to temat Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie, które w tym roku odbędzie po raz jedenasty, w dniach 12-14 września. W tym roku jej charakter będzie wyjątkowy z racji patronatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz wsparcia francuskiego Ministerstwa Rolnictwa, a także Ambasady Francji w Polsce.

Organizator:

Biuro Organizacyjne Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

  • tel.:
  • email:
  • internet:

Temat tegorocznego Forum jest niezwykle istotny dla branży mleczarskiej. Rozmowy dotyczyć będą oceny sektora mleczarskiego po zniesieniu kwotowania - perspektyw i oceny z punktu widzenia przetwórców i producentów oraz potencjalnych zachowań rynku. Poruszone zostaną kwestie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz prawodawstwem na poziomie UE oraz krajów trzecich. Dyskusje dotyczyć będą także roli dialogu branżowego w zarządzaniu rynkiem mleka.

W tym roku znacząco poszerzono charakter Forum i do udziału w dyskusjach oraz wykładach zaproszono prelegentów z Polski oraz Francji, Rosji i Belgii.

Prelegenci, uczestnicy dyskusji

Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP od 1991 roku. Temat wykładu: „ Nadzór nad bezpieczeństwem żywności".

Dr Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007-2012, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP od 1993 roku. Temat wykładu: „Ocena rynku mleka z polskiej perspektywy".

Edmund Borawski - Prezes największej polskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL. Poseł na Sejm w IV, V i VII kadencji. Prezes Polskiej Izby Mleka. Temat wykładu: „Jak zniesienie kwot wpłynie na polską spółdzielczość mleczarską?"

Prof. Jadwiga Seremak - Bulge - Profesor Instytutu Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej, ekspert rynku mleka. Redaktor naczelna biuletynu „Rynek Rolny". Temat wykładu: „Rynek mleka po zniesieniu kwot mlecznych - oceny perspektyw".

Henri Brichart - Przewodniczący CNIEL francuskiego Krajowego Międzybranżowego Centrum Mleczarstwa, w skład którego wchodzi Krajowa Federacja Producentów Mleka. Temat wykładu: „Rola dialogu branżowego w zarządzaniu rynkiem produktów mlecznych".

Georges Pierre Malpel - Inspektor Generalny ds. Rolnictwa we francuskim Ministerstwie Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Leśnictwa. Temat wykładu: „Doświadczenia i przemyślenia francuskie w zakresie zarządzania sektorem mlecznym w ramach ustawy przyszłościowej 2014 roku".

Hermanus Versteijlen - Dyrektor Rynków Rolnych Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za zarządzanie instrumentami związanymi z jednolitą spólną organizacją rynku, w tym interwencje rynkowe, pomoc dla organizacji producenckich, standardy marketingowe i mechanizmy wymiany z krajami trzecimi. Temat wykładu: „Sektor mleczarski po zniesieniu kwotowania".

Dr Joop Kleibeuker - Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA) od 2002 roku. Przez 12 lat wiceprezydent spółdzielni mleczarskiej Campina. Dyrektor ds. Inspekcji Żywności w Holandii. Karierę zawodową rozpoczynał w Unilever Research. Temat wykładu: „Przyszłość europejskiego sektora mleczarskiego do 2020 roku, wyzwania i możliwości przetwórców i producentów mleka".

Prof. Andrzej Babuchowski - Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP Komisji Europejskiej w Brukseli, kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybactwa, przedstawiciel RP w Specjalnym Komitecie ds. Rolnictwa Rady UE. Temat wykładu: „Sektor mleczarski we Wspólnej Polityce Rolnej".

Dr Larisa Vladimirovna Abdullaeva - Autorka ponad 80 publikacji z zakresu biochemii. Ekspert standaryzacji w systemie Rosstandart oraz Moskiewskiego Systemu Dobrowolnej Certyfikacji Żywności Ekologicznej. Temat wykładu: „Aktualna problematyka prawodawstwa dotyczącego branży mleczarskiej w Rosji i Unii Celnej".

Prof. Michał Pietrzak - Profesor SGGW, pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE. Specjalista w zakresie ekonomiki sektora mleczarskiego, nowoczesnych metod zarządzania i logistyki. Temat wykładu: „Ekonomia i stan polskich przedsiębiorstw mleczarskich".

Hélène Simonin-Rosenheimer - Senior Officer ds. Polityki i Prawodawstwa Żywnościowego. Temat wykładu: „Standardy jakości produktów mleczarskich w Europie".