Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

WYDARZENIA/KONFERENCJE

Ponad stu pięćdziesięciu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów wzięło udział w V Forum 100 - Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego, która odbyła się 27 marca 2014 r. w Warszawie.

Honorowy patronat nad Forum objął Minister Gospodarki - Janusz Piechociński oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki.

- Ideą corocznych spotkań "Forum 100" jest umożliwienie bezpośredniej wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami przemysłu żywnościowego, a szerokim kręgiem interesariuszy w tym przedstawicielami polskiego i europejskiego parlamentu, resortów rolnictwa i gospodarki, świata nauki oraz innych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie przemysłu żywnościowego. To również doskonała okazja do wyrażenia uznania dla osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w rozwój tego sektora gospodarki - stwierdził prowadzący Forum Andrzej Gantner - dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Otwierając "Forum 100" Jwona Jacaszek, Wiceprezes PFPŻ ZP, podkreśliła, że miniony rok, był niewątpliwie rokiem sukcesu polskiej gospodarki żywnościowej. Wskaźniki tego sukcesu, to osiągnięcie kolejnego rekordowego poziomu eksportu (ponad 20 miliardów EUR), przy rekordowo dużym, bo przekraczającym ponad 4 miliardy EUR, dodatnim saldzie handlowym. Tak wysokie wyniki eksportowe są efektem bardzo dobrego dopasowania się zarówno rolnictwa jak i przetwórstwa do wymogów rynku unijnego oraz krajów trzecich, zarówno pod względem jakości jak i ceny produktów żywnościowych. To również efekt licznych programów promocyjnych uruchamianych dzięki funduszom promocji oraz konsekwentnego wspierania polskiego eksportu przez resort rolnictwa i gospodarki.


W czasie wystąpień na Forum 100, zarówno Minister Marek Sawicki, jak Andrzej Malinowski (Prezydent Pracodawców RP) oraz Czesław Siekierski (eurodeputowany) zwrócili uwagę na fakt, że w bieżącym roku, Polska obchodzi dziesięciolecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Pomimo wielu wcześniejszych obaw, co do konkurencyjności polskiej gospodarki na wspólnotowym rynku, to właśnie Polska potrafiła najlepiej ze wszystkich nowych krajów członkowskich wykorzystać szansę, jaką było zniesienie barier ograniczających swobodną wymianę dóbr i usług. Dlatego też, to właśnie Polska powinna jak najmocniej przeciwstawiać się wszelkim próbom odbudowy protekcjonizmu na rynku wspólnotowym.

PFPŻ ZP zadeklarowała, że wraz z innymi organizacjami branżowymi będzie podejmować zdecydowane działania, aby rynek Unii Europejskiej był rynkiem zbudowanym na swobodzie gospodarczej, a nie na dyskryminacji jakichkolwiek produktów z powodu ich kraju pochodzenia, składu czy też właściwości.

Podczas Forum 100 wręczone zostały wyróżnienia „Pro Polonia Opulenta - Dla Polski Dostatniej".  Wyróżnienie nadawane jest od 15 lat przez PFPŻ ZP osobom, instytucjom, mediom i firmom z otoczenia przemysłu żywnościowego, za działania mające szczególny pozytywny wpływ działanie i rozwój szeroko pojętego sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

W obecnej edycji Kapituła Pro Polonia Opulenta postanowiła przyznać cztery wyróżnienia w trzech kategoriach: naukowiec, organizacje, media.:

Prof. dr hab. Antoni Rutkowski za długoletnie wspieranie rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce.
Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska" za działania na rzecz promocji polskiej żywności.
Bronisław Wesołowski - Prezes Stowarzyszenia Naukowo -Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego za całokształt działań na rzecz polskiej gospodarki żywnościowej.
Elżbieta Mamos za merytoryczne i obiektywne przekazywanie informacji o polskiej gospodarce żywnościowej.

Organizatorem „Forum 100" była Polska Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Współorganizatorami byli: Związek "Polskie Mięso", Związek Polskich Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie "Polska Wódka" Polish Vodka Association, Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza oraz Mercedes -Benz Warszawa.

POLECAMY W SERWISACH